Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 

     
Výuka
     
Projekty     Publikace     
Orgány
     
Vedené práce     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Grantová podpora projektů ZAKA v ČR
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Hana Hrdličková
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Grantová podpora projektů ZAKA v ČR
Abstrakt:
Cílem diplomové práce "Grantová podpora projektů zahradní a krajinářské architektury v ČR" je shrnout možnosti finanční podpory pro projekty zahradní a krajinářské architektury a zhodnotit je podle předem stanovených kritérií. Na základě hodnocení silných a slabých stránek programů jsou následně doporučeny změny, které by měly zajistit zlepšení současné situace. Mezi tyto změny patří větší podpora aktivního zapojení veřejnosti do procesu rozhodování a realizace zamýšlených projektů, větší podpora komplexního řešení problematiky určitého území, zkvalitnění, zpřehlednění a zjednodušení informací určených žadatelům o podporu a zajištění kvality předkládaných projektů pomocí dohledu autorizovaných odborníků nad zpracováním projektů.
Klíčová slova:
Grantová podpora, Operační program Životní prostředí, Zahradní a krajinářská architektura

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..