Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
     
Projekty
     
Publikace     
Orgány     Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Správa zeleně v malých obcích
Autor:
Pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Oponent:
Ing. Zuzana Pacharová
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Správa zeleně v malých obcích
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá správou zeleně. Jedná se o úroveň malých obcí -- obce s počtem obyvatel do 3 000 -- a zahrnuto je 20 modelových obcí v okrese Prachatice Nejprve byla vyhotovena analýza současného stavu správy zeleně v malých obcích, a to prostřednictvím ankety, kterou obce vyplňovaly (celkem 22 otázek). Data byla zpracována ve formě modelů, kdy pro správu zeleně byly vymezeny čtyři modely, a byl navrhnut nejvhodnější model. V návaznosti na zjištěný aktuální stav byly popsány hlavní rozvojové oblasti pro jednotlivé obce a obecně a stanoveny návrhy opatření na zlepšení úrovně péče o zeleň. Dalším krokem bylo vypracování ekonomické analýzy pro vybranou obec (Kvilda), kde byly propočteny výdaje obce na "zeleň".
Klíčová slova:
Obec , Vegetační prvek, Management sídelní zeleně (MGZ)

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

posudek vedoucího
Přílohy prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..