Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

     Výuka     Projekty
     
     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Rozvoj systému zeleně města Náchoda
Autor: Ing. Jana Jeništová
Pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Oponent:
Ing. Martin Kovář
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Rozvoj systému zeleně města Náchoda
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je vytvořit ucelený přehled týkající se problematiky rozvoje systému zeleně města. V literárním přehledu jsou zdůrazněny především legislativní a ekonomické aspekty řešené problematiky. V rámci praktické části byl porovnán generel zeleně města Náchoda s územním plánem a současným stavem. Na základě těchto podkladů byly vymezeny plochy, které jsou popřípadě by mohly být důležitou součástí systému zeleně města. Poslední mapa byla věnována majetkovým vztahům, které jsou rozhodující pro proveditelnost navržené koncepce systému zeleně. Důležitou součástí práce je i obrazová příloha, zobrazující vybrané plochy zeleně v Náchodě.
Klíčová slova:
rozvoj, systém zeleně, zeleň, analýza proveditelnosti, Náchod

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..