Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 

          Projekty     
     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Management péče o sídelní zeleň menších obcí
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Oponent:
Ing. Hana Hrdličková
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Management péče o sídelní zeleň menších obcí
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá managementem péče o sídelní zeleň se zaměřením na menší obce. Cílem práce bylo, na základě 47 modelových objektů, provést zhodnocení managementu a návrh optimálního managementu péče o sídelní zeleň vymezených obcí. Pomocí osobních návštěv v objektech byly získány údaje týkající se státní správy a samosprávy zeleně, dostupných oborových podkladů, zajištění výkonu péče o zeleň, počtu pracovníků a pracovně právních vztahů, vykonávaných pracovních operací, jejich četnosti a používaných mechanizačních prostředcích, dále vynakládaných finančních prostředků, využívaných dotačních titulech pro financování a v neposlední řadě se práce zabývá vztahem občanů k zeleni. Takto získané údaje byly následně vyhodnoceny a na jejich základě byl proveden návrh optimálních modelů správy zeleně v menších obcích a formulace opatření vedoucích ke zlepšení úrovně péče a stavu zeleně v objektech.
Klíčová slova:
management, sídelní zeleň, péče o zeleň

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..