Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
Výuka     
     
     
Orgány     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Management památky zahradního umění (modelový objekt: Zámecká zahrada Holešov)
Autor:
Pracoviště: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Lenka Křesadlová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Management památky zahradního umění (modelový objekt: Zámecká zahrada Holešov)
Abstrakt:
Práce se zabývá managementem historických zahrad a parků. Cílem práce bylo především specifikovat cíle a hlavní oblasti managementu památek zahradního umění a uplatnit je na modelový objekt -- zámeckou zahradu v Holešově. Na modelovém objektu byl především řešen návrh zajišťující řádný provoz památky, ochrana památkových hodnot, režim péče, návrh optimálního využití památky a prezentace památky. Prezentace památky je zaměřena na významnou část zámecké zahrady -- ovocné sady. Památka je prezentována na základě návrhu naučné stezky, katalogu významných odrůd jabloní a tématických výstav v zámecké zahradě.
Klíčová slova:
management, historická zahrada, Holešov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..