Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
Výuka     
     
     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Rozvoj systému města zeleně - analýza proveditelnosti
Autor:
Ing. Tomáš Mihule
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Vít Doležel
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Rozvoj systému města zeleně - analýza proveditelnosti
Abstrakt:Smyslem diplomové práce je podat ucelený přehled týkající se problematiky rozvoje systému zeleně města. V literárním přehledu je pozornost věnována především legislativním souvislostem, které se tématu úzce dotýkají. V praktické části se práce zabývá návrhem rozvoje systému zeleně pro modelové území statutárního města Liberec. Snahou je definovat dosažitelnost navržených záměrů na základě komplexního vyhodnocení získaných poznatků v rámci vymezených rozvojových území. Hlavními kritérii jsou v tomto směru majetkové poměry. Návrh principů rozvoje tato hlediska záměrně ignoruje, protože se snaží definovat optimální řešení pro danou lokalitu. Finálním výstupem analýzy je určení rozvojových území, která mají pro rozvoj stávajícího systému zeleně značný význam a zároveň dosahují příznivých hodnot zastoupení parcel ve vlastnictví Statutárního města Liberec. Takto definovaná rozvojová území se řadí mezi priority rozvoje systému zeleně. Jejich realizací, která je reálně proveditelná na základě příznivých majetkových poměrů, dojde k výraznému zkvalitnění a posílení struktury stávajícího systému zeleně města.
Klíčová slova:
systém zeleně, rozvoj, Liberec, analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..