Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 

Kontakty          
     
     
Orgány     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Technické památky jako součást historických parků a krajiny. (Region Jižní Morava)
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Jiří Olšan
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Technické památky jako součást historických parků a krajiny. (Region Jižní Morava)
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou technických památek. V teoretické části je vymezen obsahový a legislativní rámec pojmu technická památka. Na základě provedeného průzkumu je vytvořena tabulková evidence technických památek Jihomoravského kraje. Následující kapitoly jsou věnovány vybraným technickým památkám vyskytujících se převážně v krajině či historických parcích, jež jsou tématicky zajímavé pro obor zahradní a krajinářská tvorba. Výsledkem práce je vytvoření principů metodiky hodnocení technických památek z pohledu zahradní a krajinářské tvorby. Podrobnější klasifikace je vedena z hlediska kompozičně-architektonického. U modelového objektu, Lednického zámeckého parku, je řešen vhodný způsob propagace technických památek, pro který byl zvolen tiskový materiál s navrženou naučnou stezkou.
Klíčová slova:technická památka, památka, technika, Jihomoravský kraj, hodnocení, naučná stezka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..