Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     
     
     
     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Kruhové objezdy z hlediska zahradní a krajinářské architektury
Autor: Ing. Michaela Trnavská
Pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Martin Kovář
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Kruhové objezdy z hlediska zahradní a krajinářské architektury
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na problematiku kruhových objezdů. V první řadě specifikuje kruhový objezd z hlediska legislativního, provozního a bezpečnostního. Následně se práce zaměřuje na pojetí kruhového objezdu z hlediska zahradní a krajinářské architektury. Kruhový objezd je architektonickým prvkem, který výrazně mění charakter krajiny i urbanismus města. Ztvárnění jeho středového ostrova má vliv na jeho začlenění do nejbližšího okolí. Ačkoliv jsou možnosti jeho úpravy značně rozsáhlé a mnohdy jedinečné, byla vytvořena typologie úprav vycházející z kruhových objezdů realizovaných v České republice. U každého typu jsou vymezeny základní principy, stanoveny přednosti a chyby a z toho vyplývající doporučení použití dané úpravy. Typologie byla následně aplikována na úpravy kruhových objezdů v Olomouckém kraji, které se ukázaly jako málo rozmanité. Obecně však musí okružní křižovatky splňovat provozní a bezpečnostní požadavky a zároveň respektovat daný prostor a na základě zvolené úpravy tak vytvářet harmonické prostředí.
Klíčová slova:kruhové objezdy, okružní křižovatky, doprava, typologie úprav

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucího
Závěrečná prácePosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..