Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 

     
     Projekty
     
     
     
Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Management péče o parky II.kategorie na území hl. města Prahy
Autor:
Bc. Martina Doležalová
Pracoviště: Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Irena Tolarová
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Management péče o parky II.kategorie na území hl. města Prahy
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením komplexního náhledu na problematiku managementu péče o městskou zeleň na území hlavního města Prahy a to se zaměřením na plochy zeleně II. kategorie významu. Komplexním náhledem je rozuměno vytvoření jakéhosi přehledu, který postihuje legislativní principy zásadní pro správu zeleně v Praze, posouzení využívání těchto legislativních "nástrojů" v praxi a posouzení aktuálního stavu ploch II. kategorie v terénu. Pohled na problematiku z těchto hledisek dává možnost zhodnotit současný stav managementu péče o plochy zeleně v Praze, což je hlavní náplní této práce. Důležitou část práce tvoří také popsání kategorizace ploch zeleně a posouzení jejího významu, coby nástroje pro správu městské zeleně.jsem ze svého pohledu popsala současnou úroveň managementu péče o plochy zeleně.
Klíčová slova:Managment péče , plochy zeleně II.kategorie, hlavní město Praha

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..