Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

          Projekty          
     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Obory jako objekty zahradní a krajinářské tvorby
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Oponent:
Ing. Martin Kovář
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Obory jako objekty zahradní a krajinářské tvorby
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá studií obory jako prvku zahradní a krajinářské tvorby. Jedním ze základních předpokladů poznání provázanosti obor se zámeckými areály a krajinou je vypracování jasného přehledu, který bude propojovat historii, vývoj a současnost jednotlivých obor současně s vývojem zahradního umění a vývojem celé konkrétní společnosti. Tento přehled byl vypracován na základě literárních, mapových a obrazových podkladů. Důraz je přitom kladen na obory, které jsou nebo byly součástí zámeckých areálů. Pro tyto komplexy je vypracována charakteristika, která je zaměřena na jejich historický vývoj se zobecněním kompozičních principů, které byly uplatňovány při jejich zakládání. Tyto principy často vycházeli z honebních potřeb zakladatelů obor, kteří propojovali zábavu, módnost, prestiž, užitkovost a estetičnost prostředí. Na závěr této práce jsou poznatky získané prostudováním materiálů aplikovány na konkrétním objektu.
Klíčová slova:
lov, zahradní a krajinářská tvorba , krajina, obora

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..