Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 

Kontakty     
     
Projekty          
     
Vedené práce
     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Zpracování katalogu poškození stromů v zámeckém parku v Lednici
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Oponent:Ing. Miroslav Pyciak
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Zpracování katalogu poškození stromů v zámeckém parku v Lednici
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zpracovat katalog poškození stromů v části lednického zámeckého parku a to s využitím již dříve zpracovaných podkladů -- Vyhodnocení dendrologického potenciálu v zámeckém parku v Lednici na Moravě. Cíl práce vyžaduje nastudování odborné literatury zabývající se tématem dendrologického průzkumu, vytvořit porovnání mezi různými pohledy několika autorů na toto téma. Problematika poškození stromů je zmiňována v druhé části literárního přehledu. Z důvodu náročnosti tématu byla hodnocena pouze poškození kmene. Při terénním průzkumu byla zaznamenána jednotlivá poškození kmene nacházející se na hodnocených stromech. V návaznosti na terénní průzkum byla zpracována stupnice pro jednotlivé stupně poškození kmene (mechanické poškození, výskyt dřevokazných hub, výskyt dutin), zobecňující schémata na jednotlivých poškození a fotografiích byla dokladována škála velikostí a typů poškození. Na modelovém území parku (úsek 3) byl dokumentován předpokládaný vývoj kompozice s ohledem na výskyt poškozených stromů.
Klíčová slova:lednický park, poškození stromů, dendrologický průzkum

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D..