Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3559
Univerzitní e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Zastupující vedoucí - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
 
Externí učitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ADPAutor: Ing. Veronika Babíčková
Správa zeleně v malých obcích
květen 2009prohlížet
2.ADPAutor: Ing. Eva Bayerová
Technické památky jako součást historických parků a krajiny. (Region Jižní Morava)
květen 2008prohlížet
3.ADPAutor: Ing. Lucie Cihlářová
Možnosti záchrany potenciálních památek krajinářské architektury
duben 2014prohlížet
4.ABPAutor: Bc. Xénia Čekaňáková
Biozahrada - principy a přínosy
květen 2013prohlížet
5.ADPAutor: Ing. et Ing. Hana Černohorská, Ph.D.
Vliv technické infrastruktury na vegetační úpravy vybraných veřejných prostorů v Brně - Židenicích.
květen 2010prohlížet
6.ABPAutor: Bc. Jana Dohnalová
Biologicko pěstitelské vlastnosti taxonů vhodných pro květnaté trávníky.
červenec 2011prohlížet
7.NBPAutor: Ondřej Doležal
Litorální porosty bylin u vodních prvků v zahradní architektuře
duben 2013prohlížet
8.ABPAutor: Bc. Martina Doležalová
Management péče o parky II.kategorie na území hl. města Prahy
červenec 2008prohlížet
9.NDisPAutor: Ing. et Ing. Pavel Dostál
Optimalizace péče a kvalita trávníků v objektech městské zeleně
září 2019prohlížet
10.ABPAutor: Bc. Ing. Hana Dupkaničová
Rozbor stavu a návrh racionalizačních opatření pro trávníky lázeňského města Piešťany
květen 2018prohlížet
11.ADPAutor: Ing. Pavlína Dvořáková
Role absolventa ZF MZLU v zahraničním projektu
květen 2009prohlížet
12.RDisPAutor: Ing. Anna Faltýnková
Systém zeleně města v doteku s krajinou
květen 2023prohlížet
13.ADPAutor: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.
Stopy chotkovských úprav krajiny kutnohorska
květen 2004prohlížet
14.RDPAutor: Bc. Denisa Fogadová
Zahrady u rodinných domů jako součást systému zeleně sídla
duben 2021prohlížet
15.RBPAutor: Alicja Folwarczna
Analýza nabídky keřů na českém trhu
duben 2021prohlížet
16.NBPAutor: Dana Gajdošíková
Analýza nabídky školkařských výpěstků z hlediska potřeby ZAKA - trvalky
červenec 2008prohlížet
17.ABPAutor: Ing. Jakub Hamata
Specifika realizace zahrady u rodinného domu
květen 2013prohlížet
18.NDisPAutor: Ing. Ondrej Hanko
Přesadby a výsadby vzrostlých stromů pro potřeby ZAKA
září 2016prohlížet
19.ABPAutor: Ing. Kateřina Hobzová
Biologicko-pěstitelské vlastnosti taxonů vhodných pro "květnaté trávníky"
květen 2012prohlížet
20.ABPAutor: Bc. Adéla Horáková
Specifika zahrad s preferencí ekologických benefitů
květen 2018prohlížet
21.NDisPAutor: Ing. Monika Hudečková
Vliv zeleně na městské prostředí a její ekonomický přínos
říjen 2016prohlížet
22.ADPAutor: Ing. Zuzana Chromcová
Modelové technologie při zakládání a údržbě vegetačních prvků
květen 2004prohlížet
23.ADPAutor: Ing. Petra Chvílová
Systém zeleně města a krajina. Modelové území Jižní svahy ve Zlíně
květen 2008prohlížet
24.ADPAutor: Ing. Jana Ivánková
Modelové technologie zakládání a péče o vybrané vegetační prvky
květen 2016prohlížet
25.RBPAutor: Ivana Jančálková
Lázeňské parky v Čechách - jejich historie a aktuální stav
květen 2020prohlížet
26.ABPAutor: Ing. Jana Jeništová
Rozvoj systému zeleně města Náchoda
červenec 2010prohlížet
27.ADPAutor: Ing. Jana Jeništová
Význam krajinné zeleně v systému zeleně sídla.
květen 2013prohlížet
28.RBPAutor: Mgr. Janka Jezerská
Rozbor stavu a návrh racionalizačních opatření pro květinové záhony lázeňského města Piešťany
květen 2018prohlížet
29.RDPAutor: Bc. Jan Ježek
Zahrady rodinných domů, jako specifický biotop pro faunu a flóru
duben 2021prohlížet
30.ABPAutor: Ing. Veronika Jiřinová
Lázeňský park-historie a současnost
květen 2016prohlížet
31.ABPAutor: Bc. Daniela Jurková
Vybrané technologické aspekty při zakládání střešních zahrad
květen 2016prohlížet
32.ADPAutor: Ing. Jiří Kakuška
Nové výsadby dřevin - nedostatky při zakládání a v období péče
květen 2013prohlížet
33.RBPAutor: Lenka Kaňová
Lázeňské parky na Moravě - jejich historie a aktuální stav
květen 2020prohlížet
34.RBPAutor: Lucie Koluchová
Analýza nabídky trvalek na českém trhu
duben 2021prohlížet
35.ABPAutor: Bc. Marian Korner
Bazény a koupaliště jako součást zahrady a veřejného prostoru
květen 2018prohlížet
36.RBPAutor: Alžběta Kotlabová
Lázeňské parky v Čechách - jejich historie a aktuální stav
květen 2020prohlížet
37.ADPAutor: Ing. Petra Koudelková
Grantová podpora projektů ZAKA v ČR
květen 2009prohlížet
38.ABPAutor: Ing. Lenka Krůtilová
Zpracování katalogu poškození stromů v zámeckém parku v Lednici
červenec 2007prohlížet
39.ADPAutor: Ing. Jiří Lahodný
Nové výsadby dřevin - nedostatky při zakládání a v období péče
květen 2013prohlížet
40.ADPAutor: Dr. Ing. Kristina Langarová
Kontrola stromů z hlediska provozní bezpečnosti
květen 2004prohlížet
41.NDPAutor: Bc. Zdeněk Lanta
Vyhodnocení veřejných zakázek v oboru ZAKA
duben 2014prohlížet
42.ABPAutor: Bc. Daniel Lasák
Proměnlivost porostů dřevin v čase v objektech krajinářské architektury
květen 2018prohlížet
43.ABPAutor: Ing. Kateřina Makovská
Systém zeleně a urbanistický vývoj Hradce Králové
červenec 2011prohlížet
44.ADPAutor: Ing. Sylvie Marešová
Využití stávajících vegetačních prvků pro rozvoj objektu zeleně (modelový objekt v Hradci Králové)
květen 2005prohlížet
45.ADPAutor: Ing. Edita Mejstříková
Technické památky jako součást historických parků a krajiny. (Region Hradec Králové)
květen 2008prohlížet
46.ADPAutor: Ing. Tomáš Mihule
Rozvoj systému města zeleně - analýza proveditelnosti
květen 2009prohlížet
47.ADPAutor: Ing. Martina Mrkvičková
Areály zdravotnických zařízení - modelový objekt Hamzova léčebna v Luži
duben 2014prohlížet
48.ADPAutor: Ing. Lucie Nižaradzeová
Oceňování dřevin pro potřeby zahradní a krajinné architektury
květen 2009prohlížet
49.ADPAutor: Bc. Ing. Jana Novotná
Obory jako objekty zahradní a krajinářské tvorby
květen 2007prohlížet
50.RDisPAutor: Ing. Tomáš Pilař
Hodnocení porostů dřevin pro potřeby krajinářské architektury
září 2018prohlížet
51.RBPAutor: Lukáš Pirnos
Systémová péče o městskou zeleň z pohledu "správce zeleně"
květen 2020prohlížet
52.NBPAutor: Bc. Kateřina Polášková
Dendrologický průzkum zahrady zámku Dolní Moštěnice
červenec 2011prohlížet
53.ADPAutor: Ing. Štefánia Rakarová
Populus nigra ´Italica´ - fenomén mnoha staletí
duben 2018prohlížet
54.RDPAutor: Bc. Jitka Regine Rinaldová
Bezpečná zahrada pro seniory s Alzheimerovou chorobou
květen 2019prohlížet
55.ADPAutor: Ing. Jana Ruprechtová
Správa zeleně v malých obcích
květen 2010prohlížet
56.ADPAutor: Ing. Šárka Ryantová
Klasifikace památek zahradního umění
srpen 2010prohlížet
57.RDisPAutor: Ing. Šárka Ryantová
Klasifikace památek zahradního umění a historických krajinářských úprav
září 2014prohlížet
58.ADPAutor: Ing. Jitka Ryšavá
Kompoziční záměr a analýza rekreačního a pěstebního potenciálu u ploch zeleně
květen 2005prohlížet
59.ABPAutor: Ing. Ján Salanci
Ověření možnosti obnovy památky zahradního umění v podmínkách neziskového sektoru na Slovensku
květen 2011prohlížet
60.NBPAutor: Jana Slámová
Analýza nabídky školkařských výpěstků z hlediska potřeby ZAKA -- dřeviny
srpen 2009prohlížet
61.RBPAutor: Blanka Snídalová
Vegetační úpravy kruhových objezdů z hlediska správy zeleně
květen 2020prohlížet
62.ADPAutor: Ing. Hana Sobotová
Vyhodnocení vybraných charakteristik u trávníkových odrůd kostřavy červené (Festuca rubra spec.)
květen 2004prohlížet
63.ABPAutor: Ing. Karolína Svobodová
Vybrané vlastnosti dvouděložných bylin pro květnaté trávníky
červenec 2010prohlížet
64.ABPAutor: Ing. Kateřina Svobodová
Analýza stavu a návrh rozvoje systému zeleně města
červenec 2010prohlížet
65.ADPAutor: Ing. Barbora Ševčíková
Návštěvnické trasy v zoologických zahradách
květen 2007prohlížet
66.ABPAutor: Ing. Barbora Ševčíková
Návštěvnické trasy v zoologických zahradách --analýza stavu a principy navrhování (modelový objekt ZOO Lešná)
květen 2005prohlížet
67.ABPAutor: Bc. Kateřina Šimková
Extenzivní střešní zahrady a management vody ve městě
květen 2017prohlížet
68.RDPAutor: Bc. Kateřina Šimková
Metropolitní plán Prahy a krajinářská architektura
květen 2020prohlížet
69.ADisPAutor: Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.
Návrh indikátorů kvality městského prostředí pro systémy zeleně sídel
září 2014prohlížet
70.ABPAutor: Ing. Michaela Trnavská
Kruhové objezdy z hlediska zahradní a krajinářské architektury
červenec 2008prohlížet
71.ADPAutor: Ing. Michaela Trnavská
Rozvojové strategie pro systémy zeleně velkých měst
květen 2011prohlížet
72.ADPAutor: Ing. Marie Uhlířová
Organizační modely firmy podnikající v oboru ZAKA
květen 2010prohlížet
73.ADPAutor: Ing. Linda Uchytilová
Management památky zahradního umění (modelový objekt: Zámecká zahrada Holešov)
květen 2008prohlížet
74.ABPAutor: Bc. Lenka Valešová
Využití náhradní výsadby pro rozvoj systému zeleně sídla
červenec 2011prohlížet
75.ADPAutor: Ing. Kristýna Vodičková
Management přípravy výstavby veřejných koupacích biotopů.
květen 2009prohlížet
76.ABPAutor: Ing. Filip Vrbas
Fenologie a její význam pro projektování zahradních úprav
červenec 2012prohlížet
77.ADPAutor: Ing. Iveta Zadinová
Management péče o sídelní zeleň menších obcí
květen 2008prohlížet
78.ADisPAutor: Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
Postupy a specifika obnovy vilové zahrady meziválečného období
září 2016prohlížet
79.ABPAutor: Ing. Jana Zdražilová
Analýza nabídky školkařských výpěstků z hlediska potřeby ZAKA -- dřeviny
červenec 2008prohlížet
80.ADPAutor: Ing. Jana Zdražilová
Štěrkové trávníky - jejich význam a technologie zakládání
květen 2010prohlížet
81.NDisPAutor: Ing. Jana Zdražilová
Zpevněné trávníky-teoretická východiska a praktické využití
květen 2015prohlížet
82.ADPAutor: Ing. Martina Zimmermannová
Zakládání a péče o zahradu u rodinného domu v 1.1/2 20.století.
květen 2016prohlížet
83.ADPAutor: Ing. Kateřina Zobanová
Management památky zahradního umění (modelový objekt: Zámecký park Průhonice)
květen 2009prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována