Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Identification number: 3559
University e-mail: pavel.simek [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Deputy head of department - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Head of department - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Babíčková
Správa zeleně v malých obcích
May 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Bayerová
Technické památky jako součást historických parků a krajiny. (Region Jižní Morava)
May 2008Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Cihlářová
Možnosti záchrany potenciálních památek krajinářské architektury
April 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Xénia Čekaňáková
Biozahrada - principy a přínosy
May 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Hana Černohorská, Ph.D.
Vliv technické infrastruktury na vegetační úpravy vybraných veřejných prostorů v Brně - Židenicích.
May 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Dohnalová
Biologicko pěstitelské vlastnosti taxonů vhodných pro květnaté trávníky.
July 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ondřej Doležal
Litorální porosty bylin u vodních prvků v zahradní architektuře
April 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Doležalová
Management péče o parky II.kategorie na území hl. města Prahy
July 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. et Ing. Pavel Dostál
Optimalizace péče a kvalita trávníků v objektech městské zeleně
September 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Hana Dupkaničová
Rozbor stavu a návrh racionalizačních opatření pro trávníky lázeňského města Piešťany
May 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavlína Dvořáková
Role absolventa ZF MZLU v zahraničním projektu
May 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Anna Faltýnková
Systém zeleně města v doteku s krajinou
May 2023Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.
Stopy chotkovských úprav krajiny kutnohorska
May 2004Displaying the final thesis
14.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Denisa Fogadová
Zahrady u rodinných domů jako součást systému zeleně sídla
April 2021Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Alicja Folwarczna
Analýza nabídky keřů na českém trhu
April 2021Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dana Gajdošíková
Analýza nabídky školkařských výpěstků z hlediska potřeby ZAKA - trvalky
July 2008Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Hamata
Specifika realizace zahrady u rodinného domu
May 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ondrej Hanko
Přesadby a výsadby vzrostlých stromů pro potřeby ZAKA
September 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Hobzová
Biologicko-pěstitelské vlastnosti taxonů vhodných pro "květnaté trávníky"
May 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adéla Horáková
Specifika zahrad s preferencí ekologických benefitů
May 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Monika Hudečková
Vliv zeleně na městské prostředí a její ekonomický přínos
October 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Chromcová
Modelové technologie při zakládání a údržbě vegetačních prvků
May 2004Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Chvílová
Systém zeleně města a krajina. Modelové území Jižní svahy ve Zlíně
May 2008Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Ivánková
Modelové technologie zakládání a péče o vybrané vegetační prvky
May 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ivana Jančálková
Lázeňské parky v Čechách - jejich historie a aktuální stav
May 2020Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Jeništová
Rozvoj systému zeleně města Náchoda
July 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Jeništová
Význam krajinné zeleně v systému zeleně sídla.
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Mgr. Janka Jezerská
Rozbor stavu a návrh racionalizačních opatření pro květinové záhony lázeňského města Piešťany
May 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jan Ježek
Zahrady rodinných domů, jako specifický biotop pro faunu a flóru
April 2021Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Jiřinová
Lázeňský park-historie a současnost
May 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniela Jurková
Vybrané technologické aspekty při zakládání střešních zahrad
May 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Kakuška
Nové výsadby dřevin - nedostatky při zakládání a v období péče
May 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lenka Kaňová
Lázeňské parky na Moravě - jejich historie a aktuální stav
May 2020Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lucie Koluchová
Analýza nabídky trvalek na českém trhu
April 2021Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marian Korner
Bazény a koupaliště jako součást zahrady a veřejného prostoru
May 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Alžběta Kotlabová
Lázeňské parky v Čechách - jejich historie a aktuální stav
May 2020Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Koudelková
Grantová podpora projektů ZAKA v ČR
May 2009Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Krůtilová
Zpracování katalogu poškození stromů v zámeckém parku v Lednici
July 2007Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Lahodný
Nové výsadby dřevin - nedostatky při zakládání a v období péče
May 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Dr. Ing. Kristina Langarová
Kontrola stromů z hlediska provozní bezpečnosti
May 2004Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Zdeněk Lanta
Vyhodnocení veřejných zakázek v oboru ZAKA
April 2014Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Lasák
Proměnlivost porostů dřevin v čase v objektech krajinářské architektury
May 2018Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Makovská
Systém zeleně a urbanistický vývoj Hradce Králové
July 2011Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sylvie Marešová
Využití stávajících vegetačních prvků pro rozvoj objektu zeleně (modelový objekt v Hradci Králové)
May 2005Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Edita Mejstříková
Technické památky jako součást historických parků a krajiny. (Region Hradec Králové)
May 2008Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Mihule
Rozvoj systému města zeleně - analýza proveditelnosti
May 2009Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Mrkvičková
Areály zdravotnických zařízení - modelový objekt Hamzova léčebna v Luži
April 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Nižaradzeová
Oceňování dřevin pro potřeby zahradní a krajinné architektury
May 2009Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Jana Novotná
Obory jako objekty zahradní a krajinářské tvorby
May 2007Displaying the final thesis
50.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Pilař
Hodnocení porostů dřevin pro potřeby krajinářské architektury
September 2018Displaying the final thesis
51.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lukáš Pirnos
Systémová péče o městskou zeleň z pohledu "správce zeleně"
May 2020Displaying the final thesis
52.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Kateřina Polášková
Dendrologický průzkum zahrady zámku Dolní Moštěnice
July 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefánia Rakarová
Populus nigra ´Italica´ - fenomén mnoha staletí
April 2018Displaying the final thesis
54.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jitka Regine Rinaldová
Bezpečná zahrada pro seniory s Alzheimerovou chorobou
May 2019Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Ruprechtová
Správa zeleně v malých obcích
May 2010Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Ryantová
Klasifikace památek zahradního umění
August 2010Displaying the final thesis
57.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Šárka Ryantová
Klasifikace památek zahradního umění a historických krajinářských úprav
September 2014Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jitka Ryšavá
Kompoziční záměr a analýza rekreačního a pěstebního potenciálu u ploch zeleně
May 2005Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Salanci
Ověření možnosti obnovy památky zahradního umění v podmínkách neziskového sektoru na Slovensku
May 2011Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jana Slámová
Analýza nabídky školkařských výpěstků z hlediska potřeby ZAKA -- dřeviny
August 2009Displaying the final thesis
61.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Blanka Snídalová
Vegetační úpravy kruhových objezdů z hlediska správy zeleně
May 2020Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Sobotová
Vyhodnocení vybraných charakteristik u trávníkových odrůd kostřavy červené (Festuca rubra spec.)
May 2004Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karolína Svobodová
Vybrané vlastnosti dvouděložných bylin pro květnaté trávníky
July 2010Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Svobodová
Analýza stavu a návrh rozvoje systému zeleně města
July 2010Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Ševčíková
Návštěvnické trasy v zoologických zahradách
May 2007Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Ševčíková
Návštěvnické trasy v zoologických zahradách --analýza stavu a principy navrhování (modelový objekt ZOO Lešná)
May 2005Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Šimková
Extenzivní střešní zahrady a management vody ve městě
May 2017Displaying the final thesis
68.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Kateřina Šimková
Metropolitní plán Prahy a krajinářská architektura
May 2020Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.
Návrh indikátorů kvality městského prostředí pro systémy zeleně sídel
September 2014Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Trnavská
Kruhové objezdy z hlediska zahradní a krajinářské architektury
July 2008Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Trnavská
Rozvojové strategie pro systémy zeleně velkých měst
May 2011Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Uhlířová
Organizační modely firmy podnikající v oboru ZAKA
May 2010Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Linda Uchytilová
Management památky zahradního umění (modelový objekt: Zámecká zahrada Holešov)
May 2008Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Valešová
Využití náhradní výsadby pro rozvoj systému zeleně sídla
July 2011Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Vodičková
Management přípravy výstavby veřejných koupacích biotopů.
May 2009Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Vrbas
Fenologie a její význam pro projektování zahradních úprav
July 2012Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Zadinová
Management péče o sídelní zeleň menších obcí
May 2008Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
Postupy a specifika obnovy vilové zahrady meziválečného období
September 2016Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Zdražilová
Analýza nabídky školkařských výpěstků z hlediska potřeby ZAKA -- dřeviny
July 2008Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Zdražilová
Štěrkové trávníky - jejich význam a technologie zakládání
May 2010Displaying the final thesis
81.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jana Zdražilová
Zpevněné trávníky-teoretická východiska a praktické využití
May 2015Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Zimmermannová
Zakládání a péče o zahradu u rodinného domu v 1.1/2 20.století.
May 2016Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Zobanová
Management památky zahradního umění (modelový objekt: Zámecký park Průhonice)
May 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress