Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
Identification number: 3555
University e-mail: tatiana.kutkova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Výzkumník projektu II - Department of Planting Design and Maintenance (FH)

Contacts
     
     
Projects
     
Publications     Bodies
     
Conferences
     

The following list contains all information available to the publication.

KUŤKOVÁ, T. -- KLASOVÁ, K. Kvetoucí byliny pro sestavování směsí zakládaných přímým výsevem. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. v. 18, no. 7, p. 20--23. ISSN 1213-7596.

Original name: Kvetoucí byliny pro sestavování směsí zakládaných přímým výsevem
English name:
Written by (author):
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
Ing. Kristýna Klasová, Ph.D.
Department:
Department of Planting Design and Maintenance
Kind of publication:
article in a professional periodical
Periodical: Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis
Nature of article:
paper
Volume no. (year):
18
Periodical number within the volume:
7
Year of publication:
2019
Starting page: 20
Up to page:
23
Number of pages:
4
Sub-specification: ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication: printed version
Original language: Czech
Description in original language: Článek shrnuje výsledky experimentů realizovaných na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, zaměřených na hodnocení vhodnosti jednoletých i vytrvalých bylin pro zakládání záhonů z přímého výsevu. V letech 2014 bylo vybráno a ověřováno 45 taxonů neznámých nebo do dané doby méně známých druhů letniček či nových kultivarů některých běžně používaných letniček, které by obohatily v současnosti používaný sortiment. V roce 2018 bylo vybráno a ověřováno 50 druhů potenciálně vhodných trvalek. Cílem experimentů bylo nalézt druhy vhodné pro sestavování bylinných směsí pro přímý výsev určených pro suchá a slunná stanoviště, které by se vyznačovaly vysokou estetickou hodnotou, jež se na stanovišti zachovají po dobu alespoň tří až pěti let a nebylo by nutné je každoročně obnovovat.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2019
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Mgr. Kamila Zoufalá
Last change:
02/04/2020 08:17 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. Praha: ISSN 1213-7596.

Original name:
Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis
English name:
Záhradníctvo
Kind of publication:
Periodikum
ISSN:
1213-7596
Country of publisher: Czech Republic
Place of publishing:
Praha
Publisher:
Martin Sedláček
URL: http://www.zahradaweb.cz/
Reviewed magazine: no
Original language:
Czech
Key words: czech: ovocnářství, zelinářství, vinohradnictví, školkařství, zeleň, květinářství, výživa rostlin, ochrana rostlin
Annual volumes:
Volume
Annual volume
Location
6
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
62002
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
6
2002
Ústav ovocnictví
62002
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
62002Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
6
2002Děkanát ZF
7
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
7
2003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
7
2003
Ústav ovocnictví
7
2003Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
72003
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
7
2003
Děkanát ZF
8
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
8
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
8
2004Ústav ovocnictví
8
2004
Zelinářství a květinářství
82004
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
82004Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
8
2004
Děkanát ZF
9
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
9
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
9
2005
Ústav ovocnictví
9
2005
Zelinářství a květinářství
92005Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
9
2005
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
9
2005
Děkanát ZF
-2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2006Informační centrum-čítárna časopisů
-
2006
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2006
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2007
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2007
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
-2008
Zelinářství a květinářství
-
2008
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2008
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2009
Zelinářství a květinářství
-
2009
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2009
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2010Informační centrum-čítárna časopisů
-
2010
Zelinářství a květinářství
-
2010
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2010
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2011
Zelinářství a květinářství
-
2011
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2011
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2011
Botanická zahrada a arboretum
-
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2012Informační centrum-čítárna časopisů
-
2012
Zelinářství a květinářství
-
2012Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2012
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2012
Botanická zahrada a arboretum

Sublibraries
Name
Number
Institute
Librarian
Phone
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
Veronika Jandová, DiS.
+420 545 135 035
berenike@seznam.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
CL ISI CUDAlena Galbavá
+420 519 367 395
Ústav ovocnictví
551
DFG FHIng. Tomáš Nečas, Ph.D.+420 519 367 244tomas.necas@mendelu.cz
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
554/1DBPHP FH
+420 519 367 323
svitackova@zf.mendelu.cz
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
554/2
+420 545 136 000reznicek@mendelu.cz
Děkanát ZF591DOH FH
+420 519 367 219
dagmar.kurkova@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz
Zelinářství a květinářství
553
DVGF FHJarmila Turečková+420 519 367 230turecj@zf.mendelu.cz
Botanická zahrada a arboretum
951
BGA CUDMiriam Janková
+420 545 223 606
miriam.jankova@mendelu.cz

Person responsible: Helena Antonínová
 
Entry made by:
Lenka Baláková
Last change:
09/16/2017 22:20 (Data import from library)

Evaluation of publication:

1
234
5
        
123
4
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
45
        
12
3
4
5
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0
Average score: -