Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
Identification number: 3555
 
Academic staff - associate Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)

Contacts     
     
     
Publications     Bodies     Conferences     

The following list contains all information available to the publication.

KUŤKOVÁ, T. -- ŠIMEK, P. Metodiky a jiné výstupy projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během první Československé republiky. In ZÁMEČNÍK, R. Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. Praha: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i, 2019, p. 253--258. ISBN 978-80-85881-44-8.

Original name:
Metodiky a jiné výstupy projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během první Československé republiky
English name:
Written by (author):
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Department:
Department of Planting Design and Maintenance
Kind of publication:
article in proceedings
Collection: Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I.
Nature of article:
paper
Part number:
Starting page:
253
Up to page:
258
Number of pages:
6
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Czech
Description in original language: V letech 2013-2017 řešil kolektiv pracovníků Ústavu biotechniky zeleně Mendelovy univerzity v Brně, Zahradnické fa-kulty se sídlem v Lednici v roli příjemce projekt Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky. Na projektu jsme spolupracovali s Národním zemědělským muzeem (NZM), které bylo příjemcem - koordinátorem projektu. Poskytovatelem projektu bylo Ministerstvo kultury, a to z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Po ukončení projektu, k 31. 12. 2017 byly poskytovateli předloženy poslední výstupy, ke kterým jsme se zavázali. V prvních měsících roku 2018 byl ukončený projekt podroben závěrečnému hodnocení Radou ministra kultury pro výzkum a byl vyhodnocen jako "vynikající s výsledky s mezinárodním významem, který byl po celou dobu řešen s mimořádným entusiasmem, což se projevilo v nadstandardních výsledcích".
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2019
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change:
12/11/2019 09:23 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
345
        
1
23
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0Average score: -
123
4
5
        
1
2
345
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

ZÁMEČNÍK, R. Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. Praha: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i, 2019. ISBN 978-80-85881-44-8.

Original name: Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I.
English name:
Editor: Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
Department:
Department of Planting Design and Maintenance
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-85881-44-8
Publisher:
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i
Place of publishing:
Praha
Form of publication:
printed version
Issue and volume number:
Year of publication:
2019
Issue number:
Number of pages:
Entry:
Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I.
Original language:
Czech
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2019
Used in projects:
Garden-architecture landscape design in the period of totalitarian regimes in the years 1939-1989 in the Czech Republic
 
Entry made by:
Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
Last change:
10/23/2019 15:10 (Ing. Roman Zámečník, Ph.D.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. 2018, Lednice.

Original name: Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I.
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication:
holding a conference
Venue:
Lednice
Organizer:
Country:
Time scope of event:
nationwide event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year :
2018
Total number of participants:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change: 10/23/2019 15:08 (Ing. Roman Zámečník, Ph.D.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
12
3
4
5
        
1
2
345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -