Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
Identifikační číslo: 3555
Univerzitní e-mail: tatiana.kutkova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Výzkumník projektu II - Ústav biotechniky zeleně (ZF)

     
     
     
Publikace
     
     
Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUŤKOVÁ, T. -- ŠIMEK, P. Metodiky a jiné výstupy projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během první Československé republiky. In ZÁMEČNÍK, R. Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. Praha: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i, 2019, s. 253--258. ISBN 978-80-85881-44-8.

Originální název:
Metodiky a jiné výstupy projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během první Československé republiky
Anglický název:
Autor:
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I.
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
253
Do strany:
258
Počet stran: 6
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
V letech 2013-2017 řešil kolektiv pracovníků Ústavu biotechniky zeleně Mendelovy univerzity v Brně, Zahradnické fa-kulty se sídlem v Lednici v roli příjemce projekt Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky. Na projektu jsme spolupracovali s Národním zemědělským muzeem (NZM), které bylo příjemcem - koordinátorem projektu. Poskytovatelem projektu bylo Ministerstvo kultury, a to z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Po ukončení projektu, k 31. 12. 2017 byly poskytovateli předloženy poslední výstupy, ke kterým jsme se zavázali. V prvních měsících roku 2018 byl ukončený projekt podroben závěrečnému hodnocení Radou ministra kultury pro výzkum a byl vyhodnocen jako "vynikající s výsledky s mezinárodním významem, který byl po celou dobu řešen s mimořádným entusiasmem, což se projevilo v nadstandardních výsledcích".
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
11.12.2019 09:23 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

ZÁMEČNÍK, R. Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. Praha: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i, 2019. ISBN 978-80-85881-44-8.

Originální název:
Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I.
Anglický název:
Editor:
Pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-85881-44-8
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i
Místo vydání:
Praha
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I.
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Uplatněno na projektech: Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky
 
Záznam vložil:
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. 2018, Lednice.

Originální název:
Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I.
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Lednice
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celostátní akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2018
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -