Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
Identification number: 3555
 
Academic staff - associate Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Výzkumník projektu II - Department of Planting Design and Maintenance (FH)

     
     
Projects
     
Publications
     
Bodies
     
Conferences
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Type of result
Year
Details
1.
Kvetoucí byliny pro sestavování směsí zakládaných přímým výsevem
Kuťková, Tatiana -- Klasová, Kristýna
Kvetoucí byliny pro sestavování směsí zakládaných přímým výsevem. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. v. 18, no. 7, p. 20--23. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical
2019
Details
2.
Metodiky a jiné výstupy projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během první Československé republiky
Kuťková, Tatiana -- Šimek, Pavel
Metodiky a jiné výstupy projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během první Československé republiky. In ZÁMEČNÍK, R. Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. Praha: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i, 2019, p. 253--258. ISBN 978-80-85881-44-8.
article in proceedings
2019
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.