Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
Identification number: 3555
University e-mail: tatiana.kutkova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Researcher - Department of Planting Design and Maintenance (FH)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Barva - kompoziční prvek květinových záhonů
Kuťková, Tatiana
Barva - kompoziční prvek květinových záhonů. In Barvy a pereny: Sborník příspěvků z odborného semináře. Průhonice: Český spolek perenářů, 2017, p. 1--8.
article in proceedings2017Details
2.Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Kumpán, Josef Miniberger
Kuťková, Tatiana -- Šimek, Pavel -- Vaida, Pavel
Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Kumpán, Josef Miniberger. KUŤKOVÁ, T. -- ŠIMEK, P. -- VAIDA, P. 2017. URL: http://ubz.zf.mendelu.cz/projekty/28078-
specialized maps with technical contents2017Details
3.Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Vaněk
Kuťková, Tatiana -- Šimek, Pavel -- Vaida, Pavel
Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Vaněk. KUŤKOVÁ, T. -- ŠIMEK, P. -- VAIDA, P. 2017. URL: http://ubz.zf.mendelu.cz/projekty/28078-
specialized maps with technical contents2017Details
4.Garden art of the first Czechoslovak Republic and its gardeners
Steinová, Šárka -- Zámečník, Roman -- Ottomanská, Stanislava -- Klasová, Kristýna -- Kuťková, Tatiana -- Martinek, Jiří -- Pilušová, Barbora -- Šimek, Pavel -- Štefl, Lukáš
Garden art of the first Czechoslovak Republic and its gardeners. 1st ed. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 302 p. ISBN 978-80-86874-80-7.
professional book2017Details
5.Garden art of the first Czechoslovak Republic and its gardeners
Steinová, Šárka -- Zámečník, Roman -- Ottomanská, Stanislava -- Klasová, Kristýna -- Kuťková, Tatiana -- Martinek, Jiří -- Pilušová, Barbora -- Šimek, Pavel -- Štefl, Lukáš
Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci. 1st ed. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 501 p. ISBN 978-80-86874-79-1.
professional book2017Details
6.Identifikace a substituce dobových sortimentů rostlin při obnově památky zahradního umění z první poloviny 20. století
Kuťková, Tatiana -- Uher, Jiří
Identifikace a substituce dobových sortimentů rostlin při obnově památky zahradního umění z první poloviny 20. století. In Zahradní architektura první poloviny 20. století . Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017, p. 60--78. ISBN 978-80-86874-86-9.
article in proceedings2017Details
7.In the footsteps of the garden architects of the First Czechoslovak Republic
Steinová, Šárka -- Fencl, Petr -- Žitná, Helena -- Ottomanská, Stanislava -- Zámečník, Roman -- Martinek, Jiří -- Kuťková, Tatiana
Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů. 4. 6. 2017 - 8. 10. 2017, Bechyně (CZ).
holding an exhibition2017Details
8.Kompoziční principy a vegetační a technické prvky - vybrané objekty
Kuťková, Tatiana -- Gálová, Helena -- Klasová, Kristýna
Kompoziční principy a vegetační a technické prvky - vybrané objekty. KUŤKOVÁ, T. -- GÁLOVÁ, H. -- KLASOVÁ, K. 2017. URL: http://ubz.zf.mendelu.cz/projekty/28078-
specialized maps with technical contents2017Details
9.Metodika k zajištění a ochraně dalších zahradně-architektonických děl, která nezachytí záběr projektu
Zámečník, Roman -- Vaida, Pavel -- Kuťková, Tatiana
Metodika k zajištění a ochraně dalších zahradně-architektonických děl, která nezachytí záběr projektu. ZÁMEČNÍK, R. -- VAIDA, P. -- KUŤKOVÁ, T. 2017.
certified methods, restoration and conservation methods2017Details
10.The technology foundation and care about directly sown annual flower beds
Klasová, Kristýna -- Kuťková, Tatiana
Technologie zakládání a péče o letničkové záhony z přímého výsevu. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2017. v. 16, no. 3, p. 16--21. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2017Details
11.Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky
Kuťková, Tatiana -- Uher, Jiří -- Štefl, Lukáš -- Pilušová, Barbora -- Miksová, Lenka
Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky. KUŤKOVÁ, T. -- UHER, J. -- ŠTEFL, L. -- PILUŠOVÁ, B. -- MIKSOVÁ, L. 2017.
certified methods, restoration and conservation methods2017Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.