Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
Identification number: 3555
University e-mail: tatiana.kutkova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Planting Design and Maintenance (FH)
Výzkumník projektu II - Department of Planting Design and Maintenance (FH)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Andrlová
Trvalky v podrostech dřevinných vegetačních prvků
May 2010Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Augustín
Zimní zahrady
May 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Bajgarová
Úprava hrobů
August 2007Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Balogová
Květinový záhon na suchém a slunném stanovišti
May 2003Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Adam Baroš
Možnosti využití smíšených trvalkových výsadeb na stinných a polostinných stanovištích.
September 2020Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Róbert Bartolen
Použití interiérových rostlin.
September 2022Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. MUDr. Dana Barvová
Principy výběru rostlin pro terapii.
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmar Bukovská
Zeleniny v zahradní a krajinářské tvorbě
May 2007Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dagmar Bukovská
Zeleniny v zahradní a krajinářské tvorbě
June 2005Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lucia Bulířová, Ph.D.
Zhodnocení dostupného sortimentu mrazuvzdorných kapradin pro potřeby zahradní a krajinářské tvorby
January 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dagmar Čápová
Květina jako inspirativní zdroj umění
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iveta Černý Lošonská
Léčivé a aromatické rostliny v zahradní a krajinářské tvorbě
June 2005Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Černý Lošonská
Léčivé a aromatické rostliny v zahradní a krajinářské tvorbě
May 2008Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Iveta Černý Lošonská
Záhony z přímých výsevů se zastoupením léčivých a aromatických druhů.
August 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juliána Dolíhalová
Květinová zahrada k řezu květin.
May 2019Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Fikarová
Možnosti ovlivňování světelných podmínek při pěstování rostlin v současných interiérech.
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ondřej Fous
Květinový záhon první poloviny 20. století v Českých zemích
September 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Oldřiška Frýbortová
Květinové výsadby v objektech zahradní a krajinářské tvorby
June 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oldřiška Frýbortová
Květinový detail v objektech s kulturně historickými hodnotami
May 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Daniela Gluzová
Použití rostlin v období secese
May 2010Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Simona Hájková, DiS.
Hodnocení vybraného sortimentu květin
April 2020Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Harvánková
Zhodnocení novinek v sortimentu letniček a dvouletek pro pěstování v nádobách
June 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adéla Heryánová
Možnosti uplatnění různých pěstebních systémů rostlin v současných interiérech
June 2006Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Hobzová
Rod Hemerocallis L. v zahradní a krajinářské tvorbě
May 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Honejsková
Léčivé a aromatické rostliny v zahradní a krajinářské tvorbě
July 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Helena Horká
Květinové prvky v městském prostoru.
April 2021Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Horký
Kvetoucí bylinné směsi v zahradní a krajinářské architektuře
April 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Hrabík
Metodika hodnocení taxonomické skladby trvalek pro potřeby oboru ZaKA
May 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Hraňová
Rostliny okrasné plodem a jejich uplatnění v zahradní a krajinářské tvorbě
June 2005Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ludmila Janoštíková
Česká venkovská zahrada
May 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Jílková
Rostliny pro střešní zahrady
May 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Eliška Jirečková
Inspirace přírodou
April 2021Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavla Jonášová
Květiny v anglické krajinářské zahradě
June 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tereza Josefová
Soudobé trendy v použití interiérových rostlin
April 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Yveta Kabilková
Použití rodu Lavandula L. v zahradně-architektonické tvorbě v podmínkách České republiky.
May 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Kastlová
Okrasné trávy v zahradní a krajinářské tvorbě
May 2003Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Kastlová
Použití okrasných trav v zahradní a krajinářské tvorbě
May 2006Displaying the final thesis
38.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. et Bc. Alžbeta Kimličková
Květinové rabato
May 2019Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. et Bc. Alžbeta Kimličková
Vývoj perenářství (práce s trvalkami) v českých zemích
April 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Kristýna Klasová, Ph.D.
Využití letničkových záhonů z přímých výsevů v urbánním prostoru.
September 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Klíšť
Cesta květin od producenta ke spotřebiteli
July 2008Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Knotková
Využití bylin v procesu úsporného hospodaření s vodou
May 2019Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Kocáková
Zpřístupnění areálu ZF v Lednici veřejnosti
May 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Miroslava Kocáková
Zpřístupnění sortimentální zahrady ZF MZLU veřejnosti
May 2011Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Klaudia Kolárová
Potenciál léčivých a aromatických rostlin v zahradně-architektonické tvorbě.
May 2018Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Helena Konečná
Rostliny v nádobách ve veřejné zeleni.
May 2017Displaying the final thesis
47.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Helena Konečná
Zahradně architektonické úpravy městských řek a nábřeží
May 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. PharmDr. Martina Kotlandová, Ph.D.
Potenciál vybraných autochtonních trvalek pro krajinářskou architekturu
May 2020Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Kratochvílová
Štěrková zahrada
May 2014Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zuzana Krausová
Vodní a bažinaté rostliny v zahradní a krajinářské tvorbě
June 2006Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislava Krumplová
Venkovské zahrady 19. a 20. století
May 2005Displaying the final thesis
52.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Eliška Kubincová
Květinový záhon v historickém kontextu 20. století.
May 2019Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexandra Kuklová
Racionalizační opatření v péči o trvalkové výsadby
May 2017Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Kvasnica
Management objektů s kulturně historickými hodnotami. Modelový objekt Veveří.
May 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Kvítková
Cibulnaté a hlíznaté rostliny v zahradní a krajinářské tvorbě
May 2003Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Kvítková
Použití cibulnatých a hlíznatých rostlin v zahradní a krajinářské tvorbě
May 2006Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Lapšanský
Zimuvzdorné sukulentní rostliny v zahradní a krajinářské tvorbě
May 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Lazecký
Květinové výsadby v uličním stromořadí
May 2014Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Halina Lisztwan
Květina jako inspirativní zdroj umění
June 2012Displaying the final thesis
60.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Marie Matoušová
Květinový záhon v anglické krajinářské zahradě
May 2020Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Magdaléna Nečaská Činovská
Barva rostlin a její uplatnění v zahradní a krajinářské tvorbě
June 2005Displaying the final thesis
62.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Veronika Netolická
Květinový záhon v období totalitního režimu
May 2020Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladěna Novosadová
Květinové záhony z přímých výsevů
May 2015Displaying the final thesis
64.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marie Novotná
Zahrada s důrazem na prodej květin.
May 2020Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. et Bc. Lucie Oriňaková
Letničky a trvalky v interérech
June 2006Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Pařízek
Užitkové rostliny v zahradní a krajinářské tvorbě
May 2015Displaying the final thesis
67.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Nikola Paulusová
Hodnocení vybraných vlastností vytrvalých směsí z přímého výsevu.
April 2021Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Petríková
Květnaté louky v urbánním prostředí
May 2012Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslava Písařová
Uplatnění kapradin v současné zahradní a krajinářské tvorbě
May 2004Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lada Piskáčková
Piet Oudolf - zahradní architekt
July 2011Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Přerovská
Hodnocení vytrvalých druhů rodu Salvia L. pro potřeby zahradní a krajinářské tvorby
May 2010Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Přerovská
Vertikální zahrady v exteriéru a interiéru
May 2013Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Přibylová
Trávy v zahradní a krajinářské architektuře
May 2016Displaying the final thesis
74.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martina Rošková
Zahradní centra jako objekty zahradně architektonické tvorby
May 2010Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mirka Řeháková
Rostliny v nádobách a jejich použití v zahradní a krajinářské tvorbě
August 2007Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Řezníček
Možnosti využití bylinných řízků při zakládání trvalkových výsadeb
May 2014Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karolína Sapáková
Zahradnické výstavy
July 2008Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Sečkárová
Popínavé rostliny v zahradní a krajinářské tvorbě
August 2007Displaying the final thesis
79.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Barbora Shafiq
Květinový záhon - vývoj technologií a sortimentů rostlin
September 2018Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Sklenář
Rostliny tropů v současných interiérech
May 2003Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dagmar Skotáková
Mrazuvzdorné kapradiny v zahradní a krajinářské tvorbě
August 2007Displaying the final thesis
82.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jana Slámová
Dílo Vita Sackville-West v zahradní a krajinářské tvorbě
May 2011Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Slezáková
Travobylinné směsi v objektech ZaKA
May 2013Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Slovák
Zhodnocení vývoje květinových výsadeb v objektech s kulturně historickou hodnotou. Modelový objekt Luhačovice
May 2014Displaying the final thesis
85.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Kateřina Smutná
Květinový detail na přelomu 19. a 20. století v Českých zemích
September 2016Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marie Sochnová
Balkónové rostliny v zahradní a krajinářské tvorbě
June 2006Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karolína Svobodová
Bylinné směsi v objektech zahradní a krajinářské tvorby.
May 2012Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Svobodová
Soudobé možnosti uplatnění bylinných výsadeb v městském prostoru
May 2012Displaying the final thesis
89.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Monika Svozilová
Květinové prvky v městském prostoru.
April 2021Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aneta Šenfeldrová
Možnosti ovlivňování kvetení trvalek pěstebními zásahy
May 2012Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aneta Šenfeldrová
Použití rodu Geranium v zahradní a krajinářské tvorbě
July 2010Displaying the final thesis
92.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Magdalena Šikulová
Hodnocení vybraných vlastností trvalek pěstovaných z přímého výsevu.
April 2021Displaying the final thesis
93.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Eliška Škorpíková
Květinové prvky v městském prostoru.
April 2021Displaying the final thesis
94.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Terézia Škuláňová
Porovnání dostupnosti historických odrůd trvalek v ČR a v zahraničí
April 2021Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. PhDr. Alena Šmídová
Záhony z přímých výsevů
June 2006Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Šmídová
Potenciál rodu Heuchera L. v zahradní a krajinářské architektuře
May 2016Displaying the final thesis
97.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Veronika Šmídová
Trávy ve floristické tvorbě
April 2021Displaying the final thesis
98.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jaroslav Štěpán
Nákladovost květinových záhonů
May 2020Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Štěpánová
Skalky, suché zídky a jiné výsadby trvalek na stanovištích s přítomností kamene
May 2003Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Šteyerová
Střešní zahrady
May 2016Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jolana Šubecová
Každoročne obnovované květinové záhony
May 2006Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jolana Šubecová
Každoročně obnovované výsadby květin
May 2003Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Tomeková
Aranžování rostlin - tendence, trendy a přístupy na přelomu 20. a 21. století
May 2009Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marie Tvrdá
Obnova zahrady Bratmannovy vily ve Valašských Kloboukách
May 2015Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Linda Uchytilová
Květinová zídka
June 2006Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Magdaléna Vágnerová
Využití ekologických vlastností bylin při jejich použití v zahradní a krajinářské tvorbě.
May 2015Displaying the final thesis
107.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Adéla Valentová
Hodnocení vybraného sortimentu květin
May 2019Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Vavříková
Květinový záhon jako kompoziční detail zahradního umění
May 2003Displaying the final thesis
109.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Karolína Vlková, DiS.
Vývoj perenářství v českých zemích
May 2016Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavlína Vopálková
Zimní zahrady
June 2012Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Vysloužilová
Květiny ve vývoji zahradního umění
May 2003Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Wurmová
Vodní a bažinaté rostliny v zahradní a krajinářské tvorbě
June 2005Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Zahradníková, Ph.D.
Vyhodnocení vybraných rodů čeledi Saxifragaceae pro potřeby
May 2003Displaying the final thesis
114.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Andrea Zámečníková
Zhodnocení vývoje květinových výsadeb v objektech s kulturně-historickou hodnotou. Modelový objekt Lednice
May 2017Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Žaloudková, DiS.
Hodnocení vybraného sortimentu květin
May 2019Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karmen Žídková
Význam díla Gertrudy Jekyll pro zahradní a krajinářskou tvorbu
May 2003Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress