Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Identifikační číslo: 3549
Univerzitní e-mail: alena.salasova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav plánování krajiny (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav plánování krajiny (ZF)
 

Kontakty
     
          
     
Orgány
          

Zvolená osoba byla nebo je členem následujících orgánů na MENDELU.

Stav
Orgán
OdkdyDokdyRole
01.07.2019
člen
Vědecká rada (Zahradnická fakulta)
12.04.2019
předseda
19.03.2019
člen
13.03.2019
člen
Vedení fakulty (Zahradnická fakulta)13.03.2019
člen
Kolegium děkana (Zahradnická fakulta)09.03.2019
předseda
Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZKA2 Zahradní a krajinářská architektura)
15.01.2012
člen
Programová komise studijního programu (B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura)
26.04.2011
člen
26.04.2011
člen
Programová komise studijního programu (N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura)
26.04.2011
člen
Programová komise studijního programu (B-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura)
09.03.2011
člen
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis06.09.2010člen
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis06.09.2010
člen
Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZKA Zahradní a krajinářská architektura)
01.01.2009
člen
Vědecká rada (Zahradnická fakulta)
26.06.2006
člen
Komise rektorky pro strategii, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
21.03.2019
14.02.2020
člen
Komise rektora pro činnost Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně
06.09.2010
28.03.2018
předseda
Programová komise studijního programu (N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura)
26.04.2011
23.07.2015
člen
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
06.09.2010
31.08.2014předseda
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
06.09.201031.08.2014předseda
Komise rektora pro mezinárodní vztahy Mendelovy univerzity v Brně01.02.2013
31.01.2014
místopředseda
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
06.09.2010
31.01.2014
předseda
Kolegium rektora
06.09.2010
31.01.2014
člen
Komise rektora pro vědu a výzkum Mendelovy univerzity v Brně
06.09.201031.01.2014předseda
Komise rektora pro mezinárodní vztahy Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
31.01.2014
člen
Disciplinární komise (Zahradnická fakulta)
01.07.2009
28.06.2011
člen
Kolegium děkana (Zahradnická fakulta)01.03.2004
09.03.2011
člen
Vedení fakulty (Zahradnická fakulta)
01.02.200830.09.2010
člen
Komise rektora pro zahraniční styky25.06.2007
28.02.2010
člen
Komise rektora pro vědecko-výzkumnou činnost
01.02.2006
28.02.2009
člen
Vedení fakulty (Zahradnická fakulta)
30.06.2006
01.02.2008
člen
Komise rektora pro zahraniční styky a Public Relations
30.03.2006
25.06.2007
člen
Komise rektora pro zahraniční styky
01.04.2005
31.01.2006
člen

Legenda
aktivní členství
historické členství