Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Identifikační číslo: 3549
Univerzitní e-mail: alena.salasova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav plánování krajiny (ZF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav plánování krajiny (ZF)
Děkanka - Zahradnická fakulta
 
Externí školitelka - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Krajinářská tvorba v prostředí lázeňských měst
Autor: Bc. Petra Kunovská
Pracoviště: Ústav plánování krajiny (ZF)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Oponent:Ing. Marie Lebedová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Krajinářská tvorba v prostředí lázeňských měst
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou rozvoje zeleně na území sídla Lázní Jeseník a v jeho přilehlé krajině. Významnými aspekty utvářející daný ráz krajiny jsou především lokalizace lázní ve svahu, přítomnost přírodních pramenů, dosud méně známá část historie lázeňské krajiny a v neposlední řadě neopakovatelné výhledy do hor Hrubého Jeseníku. Literární rešerše se zabývá vývojem lázeňství obecně jak ve světě, tak v České republice. Dále popisuje specifika utváření lázeňské zeleně na základě literárních pramenů a následně ověřuje získané poznatky z literatury vlastním průzkumem na území čtyř podhorských lázní. Praktická část se věnuje relevantní krajinářské analýze modelového území sídla lázní a jeho přilehlé krajiny. Definuje hodnoty a problémy v území vyplývající ze současného stavu a plánovaných změn územním plánem. Hlavní myšlenkou návrhové části je poukázat na dosud méně známé kulturně-historické hodnoty lázeňského území, rozvíjet potenciál hodnot současných a reagovat na problémy jak současné, tak vyplývající z územně plánovací dokumentace. Návrh se soustředí na rozvoj lázeňské zeleně jak v sídle lázní, tak okolní krajině. Společným motivem pro návrh lázeňského sídla a města Jeseník je jejich vzájemné propojení skrze přilehlou krajinu a zpříjemnění pobytu lidí ve zdejším lázeňském kraji.
Klíčová slova:Lázně Jeseník, podhorské lázně, územní studie, systém zeleně, obytný systém krajiny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Dr. Ing. Alena Salašová.