Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Identifikační číslo: 3549
Univerzitní e-mail: alena.salasova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav plánování krajiny (ZF)
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav plánování krajiny (ZF)
Děkanka - Zahradnická fakulta
 
Externí školitelka - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ADPAutor: Ing. Ján Augustín
Problémy současného rozvoje vesnických sídel a možnosti jejich řešení
květen 2013prohlížet
2.RBPAutor: Richard Bačkovský
Aplikace adaptačního modelu green city v podmínkách ČR/SR
květen 2020prohlížet
3.RDPAutor: Bc. Karolína Barsová
Možnosti revitalizace vodních toků v zemědělské krajině
duben 2020prohlížet
4.ADPAutor: Ing. Lenka Berková
Krajinný plán a optimální prostorová organizace území. (Modelové území CHKO a BR Pálava)
květen 2003prohlížet
5.ADPAutor: Ing. Anna Borusíková
Krajinářská studie. Modelové území obce Stříbřec
květen 2011prohlížet
6.ABPAutor: Ing. Katarína Brojová
Mapování a hodnocení historických krajinných struktur
červenec 2009prohlížet
7.RDisPAutor: Ing. Bc. Magdaléna Březinová
Smart landscape - scénáře pro krajinu 21. století
září 2023prohlížet
8.ADPAutor: Ing. Bc. Magdaléna Březinová
Současné možnosti využití torz sakrálních staveb
květen 2019prohlížet
9.NDisPAutor: Mgr. Pavlína Bukáčková
Optimalizace uspořádání prostorového vztahu sídla a krajiny (modelové území Žďár nad Sázavou)
červen 2010prohlížet
10.ADPAutor: Ing. Lucia Bulířová, Ph.D.
Symbolické krajiny v krajinářské tvorbě
květen 2005prohlížet
11.NBPAutor: Juanita Cruz
Krajinářská studie vybraného modelového území
květen 2015prohlížet
12.ABPAutor: Ing. Kristýna Czasch Vejtasová
Estetická hodnota krajiny a krajinářská tvorba
červenec 2010prohlížet
13.ADPAutor: Ing. Kristýna Czasch Vejtasová
Identita krajiny a rozvoj venkova
květen 2012prohlížet
14.ADPAutor: Ing. Barbora Čechová
Identita krajiny a rozvoj venkova
květen 2019prohlížet
15.ADPAutor: Ing. Jana Čiháčková
Krajinářská studie rozvoje mikroregionu
květen 2009prohlížet
16.ABPAutor: Ing. Jana Čiháčková
Sakrální stavby v krajině - modelové území Rychnovsko
červenec 2007prohlížet
17.ABPAutor: Bc. Magdaléna Čmelíková
Krajinářská studie modelového území
květen 2019prohlížet
18.NDisPAutor: Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.
Drobné sakrálne objekty v krajine Hornej Nitry
červen 2010prohlížet
19.ADisPAutor: Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.
Drobné sakrálne objekty v krajine Hornej Nitry
říjen 2011prohlížet
20.NDPAutor: Bc. Eva Drahoňovská, DiS.
Prostorová optimalizace krajiny
květen 2008prohlížet
21.NDisPAutor: Ing. Renata Eremiášová
Vývoj sekundární krajinné struktury vybrané části Biosférické rezervace Dolní Morava. (Lednicko - valtický areál)
září 2012prohlížet
22.ABPAutor: Ing. Zuzana Fialová
Aleje a stromořadí jako fenomén krajiny ČR
květen 2016prohlížet
23.RDisPAutor: Ing. Zuzana Fialová
Identifikace a interpretace historické kulturní krajiny v kontextu památkové péče
září 2022prohlížet
24.ADPAutor: Ing. Zuzana Fialová
Možnosti regenerace krajiny lomu Bílina
květen 2018prohlížet
25.NDPAutor: Ing. Marie Fikoczková, MSc.
Percepce území obyvateli a její využití v krajinářské tvorbě
květen 2009prohlížet
26.NDisPAutor: Ing. Barbora Fiřtová
Ochrana historické kulturní krajiny v režimu krajinné památkové zóny
září 2017prohlížet
27.ADPAutor: Ing. Barbora Fiřtová
Studie komponované krajiny Štěkeňska
květen 2012prohlížet
28.ABPAutor: Bc. Denisa Fogadová
Krajinářská studie vybraného modelového území
květen 2017prohlížet
29.ADPAutor: Ing. Ivana Frei, Ph.D.
Management trvalých travních porostů v území se zvláštním režimem ochrany krajiny
květen 2008prohlížet
30.ADisPAutor: Ing. Ivana Frei, Ph.D.
Manažment trvalých trávnych porastov v územiach so zvláštnym ochranným režimom
červen 2011prohlížet
31.ADPAutor: Ing. Tereza Friedlová
Hodnocení krajinného rázu části Moravské brány (Bečevská brána)
květen 2007prohlížet
32.ABPAutor: Ing. Jana Gabrielová
Hodnoty a problémy kulturní krajiny. Modelové území Buchlov.
červenec 2009prohlížet
33.ADPAutor: Ing. Zuzana Gašparová
Krajinný plán modelového území
květen 2014prohlížet
34.RBPAutor: Anna Gažová
Zahrada jako prostředek k terapii
květen 2020prohlížet
35.ADPAutor: Ing. Radka Grosošová
Krajinářská studie optimalizace území Jirkovska
květen 2010prohlížet
36.ADPAutor: Ing. et Ing. arch. Lenka Gulačová
Fenomén říční krajiny v rozvoji města
květen 2015prohlížet
37.ADPAutor: Ing. Jan Habr
Hodnocení krajinného rázu (CHKO Žďárské vrchy)
květen 2004prohlížet
38.ABPAutor: Ing. Bohumila Hájková
Místa rozhledu a jejich význam v krajinářské tvorbě
červenec 2010prohlížet
39.NBPAutor: Anna Hájovská
Možnosti revitalizace menších vodních toků v zemědělské krajině
květen 2019prohlížet
40.ABPAutor: Ing. Lucie Hálová
Historické krajinné struktury
červenec 2008prohlížet
41.ADPAutor: Ing. Lucie Hálová
Historické krajinné struktury a management území
květen 2010prohlížet
42.ADPAutor: Ing. Anna Halušková
Krajinářská studie vybrané části území Horehroní
květen 2010prohlížet
43.NBPAutor: Andrea Heroldová
Zapojení veřejnosti do plánovacích procesů
červenec 2011prohlížet
44.RDisPAutor: Ing. Petra Hlaváčková
Nové metodologické přístupy ke koncepci rozvoje zelené infrastruktury v ČR
září 2023prohlížet
45.ADPAutor: Ing. Petra Hlaváčková
Optimalizace systému zeleně sídla
květen 2019prohlížet
46.ADPAutor: Ing. Eva Hlavinková
Možnosti konvergence a revitalizace postindustriálních území
květen 2012prohlížet
47.ABPAutor: Ing. Michaela Hofmanová
Krajinářská studie vybraného modelového území
květen 2014prohlížet
48.ADPAutor: Ing. Kristina Holmová
Obnova venkova
květen 2005prohlížet
49.NBPAutor: Kateřina Hrabalová
Možnosti udržitelného rozvoje venkova. Případová studie.
květen 2018prohlížet
50.ABPAutor: Ing. Adéla Hubková
Aleje a stromořadí jako fenomén krajiny ČR
květen 2016prohlížet
51.ADPAutor: Ing. Adéla Hubková
Identita krajiny a rozvoj venkova
květen 2019prohlížet
52.ADPAutor: Ing. Veronika Huková
Ochrana krajinného rázu
květen 2008prohlížet
53.ADPAutor: Ing. Lucia Hulínová
Zahrada jako prostředek léčby a rehabilitace
květen 2015prohlížet
54.ADPAutor: Ing. Kateřina Hustáková
Ochrana krajinného rázu Mikulovska
květen 2004prohlížet
55.ABPAutor: Ing. Monika Chalmovská
Krajinářská studie modelového území
květen 2012prohlížet
56.RDPAutor: Bc. Veronika Chalupová
Možnosti krajinářského řešení velkého vodního díla Vlachovice
květen 2020prohlížet
57.ADPAutor: Ing. Martin Janík
Obnova veřejné zeleně obytného souboru ve Valašských Kloboukách.
květen 2008prohlížet
58.ADPAutor: Ing. Jan Jokl
Koncepce rozvoje cyklodopravy v Brně
květen 2009prohlížet
59.RDPAutor: Bc. Alžběta Keprtová
Krajinářská studie golfového hřiště
květen 2020prohlížet
60.ABPAutor: Bc. Alžběta Keprtová
Začlenění golfového hřiště do krajiny
duben 2018prohlížet
61.ADPAutor: Ing. Ivana Klímová
Obnova vybraných parkových úprav v centru města Ostravy
květen 2004prohlížet
62.ABPAutor: Ing. Ondřej Kofroň
Ochrana krajinného rázu v tvorbě krajinného prostoru
květen 2012prohlížet
63.RDPAutor: Bc. Kristýna Kohoutková
Ochrana krajinného rázu CHKO Pálava
květen 2020prohlížet
64.RBPAutor: Klára Kopecká
Vymezení kostry ekologické stability krajiny v okolí obce Bukovina
květen 2018prohlížet
65.ADPAutor: Ing. Adam Kořistka
Možnosti využití nových technologií zobrazování krajiny v prostorovém plánování
květen 2018prohlížet
66.ADPAutor: Ing. Kateřina Koudelová
Fenomén řeky v plánování rozvoje území – krajinářská studie
květen 2009prohlížet
67.ABPAutor: Bc. Kristýna Koutná
Sakrální objekty jako fenomén kulturní krajiny ČR
květen 2016prohlížet
68.ADPAutor: Ing. Marta Kovářová
Možnosti optimalizace zemědělské krajiny
květen 2017prohlížet
69.ABPAutor: Bc. Vladimíra Králová
Větrné elektrárny v krajině
červenec 2006prohlížet
70.NDPAutor: Bc. Vladimíra Králová
Vliv větrných parků na krajinný ráz
květen 2008prohlížet
71.ADPAutor: Ing. Jana Kratochvílová
Krajinářské řešení lesních obor
květen 2003prohlížet
72.ADPAutor: Ing. Martina Krymlová
Prostorové plánování v Rakousku a České Republice.
květen 2003prohlížet
73.ABPAutor: Ing. Veronika Křemenová
Krajinářská studie modelového území
květen 2016prohlížet
74.ADPAutor: Ing. Veronika Křemenová
Možnosti obnovy klášterní zahrady
květen 2018prohlížet
75.ABPAutor: Bc. Kristýna Kříčková
Ochrana historických krajinných struktur v plánech rozvoje území
květen 2018prohlížet
76.ABPAutor: Bc. Zuzana Kühnelová
Krajinářská studie rozvoje území Zaječí hora (Brno)
květen 2011prohlížet
77.ADPAutor: Ing. Martina Kuchařová
Možnosti obnovy historických forem rozptýlené zeleně
květen 2016prohlížet
78.ABPAutor: Ing. Martina Kuchařová
Obnova rozptýlené zeleně ve vybraných katastrech CHKO Bílé Karpaty
květen 2013prohlížet
79.ADPAutor: Ing. Alexandra Kuklová
Problémy současného rozvoje vesnických sídel a možnosti jejich řešení
květen 2019prohlížet
80.RDPAutor: Bc. Marie Kunešová
Interpretace komponované krajiny Horšovského Týna a koncepce její obnovy
duben 2020prohlížet
81.ABPAutor: Bc. Marie Kunešová
Minulost, současnost a budoucnost krajiny Sudetika
květen 2018prohlížet
82.ABPAutor: Bc. Petra Kunovská
Krajinářská tvorba v prostředí lázeňských měst
květen 2018prohlížet
83.ADPAutor: Ing. Martina Lásková
Krajinářská studie vybrané části mikroregionu Novoměstska
květen 2010prohlížet
84.ADPAutor: Ing. Pavla Laubová
Krajinářská studie rozvoje území
květen 2007prohlížet
85.ABPAutor: Ing. Marie Lebedová
Krajinné fenomény Havlíčkobrodska
červenec 2007prohlížet
86.ADPAutor: Ing. Irena Lipusová
Obnova krajinářských úprav hradu Veveří
květen 2005prohlížet
87.ADPAutor: Ing. Martina Lošťáková
Ochrana krajinného rázu a rozvoj pasekářské krajiny Vsetínska
květen 2007prohlížet
88.ADPAutor: Ing. Jana Ludviková
Středověké hrady v současné krajině
květen 2005prohlížet
89.ADPAutor: Ing. Vieroslava Ľuptáková
Ochrana krajinného rázu Podpoľania
květen 2004prohlížet
90.ADPAutor: Ing. Jaroslava Macková
Krajinný plán (modelové území Strážnice)
květen 2005prohlížet
91.ADPAutor: Ing. Tereza Mácová
Problémy současného rozvoje vesnických sídel a možnosti jejich řešení
květen 2010prohlížet
92.NDisPAutor: Ing. Tereza Mácová
Vývoj krajinné struktury v příměstských oblastech
červenec 2014prohlížet
93.ABPAutor: Ing. Alexandra Machová
Aleje a stromořadí jako fenomén krajiny ČR
květen 2016prohlížet
94.ADPAutor: Ing. Alexandra Machová
Optimalizace uspořádání krajiny modelového území
květen 2019prohlížet
95.ADPAutor: Ing. Petra Malečková
Možnosti optimalizace kulturní krajiny
květen 2009prohlížet
96.NBPAutor: Jan Mareš
Krajinářská studie vybrané části polabské říční nivy
květen 2013prohlížet
97.ADPAutor: Ing. Bc. Markéta Marešová
Hřbitovy a jejich lokace v krajině
květen 2007prohlížet
98.RBPAutor: Anna-Marie Maršová
Možnosti ochrany a obnovy hodnot komponované krajiny Hlubocka
květen 2020prohlížet
99.ADisPAutor: Ing. Hana Martinková Kuchyňková, Ph.D.
Vyhodnocení prostorových vztahů a vizuálních charakteristik krajiny pomocí vybraných indikátorů životního prostředí v GIS
září 2008prohlížet
100.ABPAutor: Ing. Daniel Matějka, Ph.D.
Krajinný ráz Ostravska
červenec 2007prohlížet
101.ADPAutor: Ing. Daniel Matějka, Ph.D.
Možnosti rozvoje postindustriálního sídla
květen 2009prohlížet
102.ADisPAutor: Ing. Daniel Matějka, Ph.D.
Stav a perspektivy post-industriálního sídla
září 2012prohlížet
103.RBPAutor: Kristýna Mazáková
Možnosti ochrany a obnovy hodnot komponované krajiny
duben 2021prohlížet
104.RBPAutor: Terezie Menšíková
Studie rozvoje rekreačního využití modelového území.
květen 2020prohlížet
105.ADPAutor: Ing. Marie Michlovská
Rozvoj systému zeleně sídla a krajiny
květen 2010prohlížet
106.ABPAutor: Ing. Marie Michlovská
Světlo v krajině
červenec 2008prohlížet
107.NDPAutor: Bc. Tereza Michlovská
Ochrana kulturní krajiny a optimální prostorová organizace území.
květen 2010prohlížet
108.ADPAutor: Ing. Juraj Mitošinka
Krajinný plán modelového území
květen 2017prohlížet
109.ADPAutor: Ing. Daniela Mizerová
Krajinný plán modelového území.
květen 2017prohlížet
110.ABPAutor: Ing. Lucia Molottová
Tatranský národní park
červenec 2005prohlížet
111.ABPAutor: Ing. Pavla Mudráková
Ochrana hodnot kulturní krajiny. Krajinářská studie modelového území.
červenec 2012prohlížet
112.ADPAutor: Ing. Aneta Nejedlá
Revitalizace zemědělské krajiny
květen 2012prohlížet
113.ADPAutor: Ing. Tereza Nepomucká
Hodnocení a obnova krajinného rázu
květen 2005prohlížet
114.ABPAutor: Ing. Jiřina Netopilová
Keltské osídlení ve východních Čechách ve vztahu ke krajině s příklady dochovaných struktur.
červenec 2005prohlížet
115.RBPAutor: Jakub Neumann
Ovocné dřeviny v ochraně krajinného rázu a rozvoji venkova
květen 2019prohlížet
116.ABPAutor: Ing. Tomáš Nováček
Solitérní strom v krajině
červenec 2009prohlížet
117.ADPAutor: Ing. Tomáš Nováček
Solitérní strom v krajině a jeho potenciál v rozvoji území
květen 2011prohlížet
118.NBPAutor: Tereza Nová
Ochrana a rozvoj komponované krajiny
květen 2019prohlížet
119.ADPAutor: Ing. Pavlína Novotná
Krajinářská studie modelového území
květen 2009prohlížet
120.ABPAutor: Ing. Pavlína Novotná
Ovocný strom v krajině
červenec 2007prohlížet
121.ADPAutor: Ing. Helena Pánková
Frýdlantsko - krajinný ráz v rozvoji území
květen 2011prohlížet
122.NBPAutor: Anna Pasičová
Aleje a stromořadí jako fenomén kulturní krajiny ČR
květen 2016prohlížet
123.ADPAutor: Ing. et Ing. arch. Linda Pišová
Možnosti rozvoje území v prostoru vojenského újezdu Libavá
květen 2015prohlížet
124.ADPAutor: Ing. Věra Píšťková
Možnosti a příležitosti v rozvoji venkova
květen 2011prohlížet
125.NDisPAutor: Ing. Věra Píšťková
Optimalizace veřejného prostoru z hlediska potřeb obyvatel
červen 2016prohlížet
126.ADPAutor: Ing. Radmila Pokorná
Krajinářská studie území obce Modrá
květen 2004prohlížet
127.ADPAutor: Ing. Jozef Polák
Krajinný plán modelového území
květen 2014prohlížet
128.ABPAutor: Ing. Michaela Poláková
Alternativní zdroje energie a jejich vliv na krajinu
červenec 2011prohlížet
129.ABPAutor: Bc. Karolína Posová
Zahrada jako prostředek k terapii
květen 2019prohlížet
130.ABPAutor: Ing. Tomáš Prinz, DiS.
Stavba a krajina - vliv staveb na krajinný ráz
květen 2006prohlížet
131.NBPAutor: Ing. Tomáš Prinz, DiS.
Stavba a krajina - vliv staveb na krajinný ráz
květen 2006prohlížet
132.ADPAutor: Ing. Mgr. Miroslava Přibylová
Obnova komponované krajiny - Panský dvůr v Telči
květen 2007prohlížet
133.ADPAutor: Ing. Lenka Přívozníková
Rozvojový potenciál vojenských výcvikových prostorů
květen 2007prohlížet
134.ABPAutor: Ing. Miroslava Remešová
Krajinářská studie vybraného modelového území
květen 2016prohlížet
135.ABPAutor: Bc. Martina Rošková
Rekreační potenciál území a možnosti jeho využití
červenec 2006prohlížet
136.AZPzsAutor: Bc. Martina Rošková
Rekreační potenciál území a možnosti jeho využití
červenec 2006prohlížet
137.ADPAutor: Ing. Zuzana Rydvalová
Okružní křižovatka z pohledu zahradně architektonické tvorby
květen 2007prohlížet
138.ABPAutor: Bc. Daniela Řebcová
Těžba hnědého uhlí a její vliv na krajinu
červenec 2008prohlížet
139.ADPAutor: Ing. Andrea Řezníčková
Obnova venkovského sídla
květen 2007prohlížet
140.ADPAutor: Ing. Martina Sarvašová
Nové vize tvorby městské krajiny
květen 2011prohlížet
141.ADisPAutor: Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.
Metodické možnosti posudzovania vizuálneho impaktu v procese EIA
červen 2011prohlížet
142.NDisPAutor: Ing. Miroslava Sliacka
Hodnotenie charaktetistického vzhľadu krajiny - možnosti zjednotenia metodických prístupov
září 2016prohlížet
143.RDisPAutor: Bc. Ing. Daniela Smetanová
Metodické možnosti hodnocení rekreačního potenciálu krajiny
září 2012prohlížet
144.ADPAutor: Bc. Ing. Daniela Smetanová
Rekreační potenciál a možnosti rekreačního využití území
květen 2009prohlížet
145.ABPAutor: Bc. Ing. Daniela Smetanová
Vývoj kulturní krajiny Chýnovska
červenec 2007prohlížet
146.NDisPAutor: Ing. Barbora Sobotková
Optimalizace vodního režimu lužní krajiny nivy řeky Dyje. (Management vybraných krajinných prvků údolní nivy)
září 2014prohlížet
147.ADPAutor: Ing. Klára Sokolová
Krajinářská studie modelového území
květen 2010prohlížet
148.NDisPAutor: Ing. Klára Sokolová
Optimalizace krajinné struktury asociativní krajiny
září 2015prohlížet
149.ABPAutor: Bc. Lucie Stejskalová
Estetická hodnota krajiny a krajinářská tvorba
květen 2011prohlížet
150.ADPAutor: Ing. Lenka Stroblová
Krajinné plánování v podmínkách ČR
květen 2006prohlížet
151.ADPAutor: Ing. Pavlína Stružková
Prostorová optimalizace území v krajinném plánování
květen 2006prohlížet
152.ADPAutor: Ing. Pavla Stříteská
Krajinný plán prostoru Loučky, Hostýnské vrchy
květen 2006prohlížet
153.ADPAutor: Ing. Dana Suchomelová
Duchovný rozmer krajiny Žítkovej a Hornej Súče - Vlčí vrch
květen 2015prohlížet
154.ABPAutor: Bc. Hana Sýkorová
Soliterní strom v krajině
červenec 2012prohlížet
155.ABPAutor: Bc. Marcela Sýsová
Lidové stavby v krajině Chebska
červenec 2008prohlížet
156.ABPAutor: Ing. Františka Šatná
Komponovaná krajina a možnosti její obnovy
červenec 2009prohlížet
157.ADPAutor: Ing. Františka Šatná
Možnosti konvergence a revitalizace těžebních prostorů
květen 2012prohlížet
158.ADPAutor: Ing. Hana Šavrdová
Naučné stezky v krajině - principy obnovy a navrhování
květen 2011prohlížet
159.RDisPAutor: Ing. Ondřej Šesták
Možnosti a limity regenerace reliktní krajiny
září 2018prohlížet
160.ADPAutor: Ing. Brigita Ševčíková
Krajinářská studie prostoru Suchovské Mlýny
květen 2005prohlížet
161.ABPAutor: Bc. Lenka Šimovičová
Ochrana krajinného rázu v krajinářské tvorbě
květen 2013prohlížet
162.ABPAutor: Bc. Eliška Šmehlíková
Krajinářská studie vybraného modelového území
květen 2017prohlížet
163.NDPAutor: Bc. Kateřina Šmejkalová
Ochrana a tvorba krajiny ve správním území města Velešín
květen 2005prohlížet
164.ABPAutor: Ing. Eliška Špačková
Krajinářská studie vybraného modelového území
květen 2016prohlížet
165.ABPAutor: Bc. Eva Štangová
Vývoj krajinné struktury území Moravan nad Váhom
květen 2011prohlížet
166.ADPAutor: Ing. Květa Šťastná
Krajinářská studie území obce Bučovice
květen 2013prohlížet
167.ADPAutor: Ing. Marek Štěpán
Ochrana krajinného rázu - modelové území Velké Karlovice
květen 2005prohlížet
168.RBPAutor: Barbora Štychová
Zahrada jako prostředek k terapii
květen 2020prohlížet
169.ADPAutor: Ing. Zdeňka Šupková
Možnosti krajinářské tvorby v nivní krajině
květen 2009prohlížet
170.ABPAutor: Ing. Zdeňka Šupková
Rozbor regulačního plánu F.L.Gahury pro Napajedla
červenec 2006prohlížet
171.ADPAutor: Ing. Lýdia Šušlíková
Říční fenomén v sídelním prostoru
květen 2011prohlížet
172.ADPAutor: Ing. Eva Teplická
Revitalizace zemědělské krajiny mikroregionu CEDRON
květen 2009prohlížet
173.ABPAutor: Ing. Eva Teplická
Studium krajinného prostoru - modelové území Svätoplukovo
červenec 2007prohlížet
174.RBPAutor: Lenka Tkadlecová
Voda ve městě v kontextu současných klimatických změn
květen 2019prohlížet
175.ADisPAutor: Ing. Jitka Tomsová, Ph.D.
Začlenění komunikací dálničního typu do krajiny - srovnání krajinářských přístupů v ČR a FR. L'intégration paysagere des autoroutes en République tcheque et en France
červen 2009prohlížet
176.NDisPAutor: Ing. Jitka Tomsová, Ph.D.
Začlenění komunikací dálničního typu do krajiny - srovnání krajinářských přístupů v ČR a FR. L'intégration paysagere des autoroutes en République tcheque et en France
červen 2009prohlížet
177.ADPAutor: Ing. Miroslav Tumpach
Kvalita historické kulturní krajiny - krajina jako palimpsest
květen 2007prohlížet
178.ADPAutor: Ing. Bc. Petra Tvarůžková
Krajinářská studie vybrané části Horácka
květen 2011prohlížet
179.ABPAutor: Ing. Bc. Petra Tvarůžková
Lidové stavby v krajině Horácka
červenec 2008prohlížet
180.ADPAutor: Ing. Vojtěch Urban
Krajinářská studie modelového území Březina.
květen 2018prohlížet
181.ADPAutor: Ing. Lenka Vašíčková
Posuzování a ochrana krajinného rázu části Ostravska
květen 2006prohlížet
182.ADPAutor: Ing. Klára Veselíková
Krajinný plán - modelové území Proseč u Skutče
květen 2006prohlížet
183.RBPAutor: Pavlína Víchová
Ochrana historických krajinných struktur v plánech rozvoje území
květen 2020prohlížet
184.ABPAutor: Ing. Jana Vojtková
Optimalizace rozvoje území v režimu krajinné památkové zóny
květen 2016prohlížet
185.ADPAutor: Ing. Tereza Vokurková
Percepce krajiny
květen 2006prohlížet
186.ABPAutor: Ing. Jana Votrubová
Komponovaná krajina Jičínska
květen 2006prohlížet
187.RBPAutor: Eliška Vraspírová
Voda ve městě v kontextu současných klimatických změn
duben 2021prohlížet
188.ABPAutor: Ing. Anna Weberová
Krajinářská studie modelového území
květen 2016prohlížet
189.ADPAutor: Ing. Anna Weberová
Možnosti řešení zahrad dětských domovů
květen 2019prohlížet
190.ADPAutor: Ing. Šárka Weberová
Možnosti obnovy komponované krajiny Zahrádecka
květen 2013prohlížet
191.ABPAutor: Ing. Šárka Weberová
Ochrana hodnot kulturní krajiny
červenec 2011prohlížet
192.ADPAutor: Ing. Lenka Wurmová
Percepce krajiny a její využití v prostorovém plánování
květen 2007prohlížet
193.ADPAutor: Ing. Markéta Zajíčková
Interpretace a prezentace památky zahradního umění a krajinářské architektury
květen 2017prohlížet
194.ADPAutor: Ing. Zita Zapadlová
Program obnovy vesnice
květen 2005prohlížet
195.ABPAutor: Ing. Jitka Zejbrdlichová
Návrh systému zeleně města Terezín
květen 2013prohlížet
196.ADPAutor: Ing. Jakub Zeman
Obnova venkova a vesnického prostoru
květen 2005prohlížet
197.ABPAutor: Bc. Ing. Ivana Zobačová
Cesty v krajině
červenec 2010prohlížet
198.ADPAutor: Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.
Hodnocení vizuálních vlivů na krajinu
květen 2003prohlížet
199.ADisPAutor: Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.
Větrné elektrárny a krajinný ráz - vizuální a estetické působení větrných elektráren
prosinec 2010prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
RZávěrečná práce je rozpracována