Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Dr. Ing. Anna Němcová
Identifikační číslo: 3540
Univerzitní e-mail: anna.nemcova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)

Kontakty     
     
Projekty
     
     
Orgány
     
Konference
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
GarantDruh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
zamítnutý
1
 Biologicky aktivní látky v čerstvých plodech a výrobcích z integrované produkce jablek
A. Němcová
NAZV
odpovědný řešitel01.01.2009
31.12.2011
ukončený
2
 Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label
A. Němcová
RP
garant za ZF
01.01.2010
31.12.2010
zamítnutý
3 Inovace výuky předmětu Skladování zahradnických produktůA. NěmcováFRVŠspoluřešitel
01.01.2010
31.12.2010
zamítnutý
4
 Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře I. a II.
FRVŠ
garant
01.01.2009
31.12.2009
obhájený
5 Inovace výuky předmětů Zpracování zahr. produktů a Technologické laboratořeA. NěmcováFRVŠmetodický řešitel
01.01.2004
31.12.2004
obhájený6 Integrovaná produkce třešní a višníJ. Goliáš
NAZV
řešitel
01.12.2005
31.12.2009
obhájený
7
 Modernizace instrumentální laboratorní techniky pro výuku zahradnických oborů
FRVŠ
řešitel
01.01.2010
31.12.2010
zamítnutý
8 Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin.A. Němcová
NAZV
odpovědný řešitel
01.06.2009
31.12.2013
zamítnutý9 Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin.A. NěmcováNAZV
odpovědný řešitel
01.01.201031.12.2014
zamítnutý
10
 Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin.
A. NěmcováNAZVodpovědný řešitel01.01.2011
31.12.2014
ukončený
11
 Optimalizace texturních vlastností džemů
Smluvní výzkum
odpovědný řešitel
16.06.2014
31.12.2014
obhájený
12
T. Nečas
NAZV
spoluřešitel
01.04.201231.12.2016
obhájený
13
 Rozvoj instrumentace analýzy jakosti a autentičnosti zahradnických produktůJ. BalíkFRVŠřešitel
01.01.2006
31.12.2006
zamítnutý14 Rozvoj instrumentace ve studentských laboratořích
FRVŠ
řešitel
01.01.2012
31.12.2012
řešený15
 Rozvoj senzorické laboratoře pro výuku posluchačů studijních oborů Jakost rostlinných potravinových zdrojů a Vinohradnictví a vinařství
RP
řešitel
15.01.2015
zamítnutý16
 Řešení aktuálních problémů integrované a organické produkce třešní a višní
A. Němcová
NAZV
řešitel
01.01.201131.12.2014
řešený
17
NAZV
Řešitel
01.04.2012
31.12.2016
zamítnutý
18
 Řešení současných problémů integrované produkce třešní a višní
A. NěmcováNAZV
řešitel
01.01.201031.12.2014
řešený
19
 Specifický výzkum
Specifický
garant
01.01.1999
zamítnutý
20
 Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování
GAČR
řešitel
01.01.2009
31.12.2011
ukončený21 Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně
RP
garant za ZF
01.01.2008
31.12.2008
obhájený
22
 Tvorba skladovatelných odrůd jablek s odolností proti skládkovým chorobám. Identifikace plísňového napadení u citlivých drůd jablek během chladírenského skladování prostřednictvím uvolňovaných plynných metabolitů z neporušeného plodu, jako je etylén a těkavé aromatické látky ve vztahu k celistovosti povrchové vrstvy.
NAZV
řešitel
01.02.2004
31.12.2007
obhájený
23
 Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů
NAZV
řešitel
01.01.2008
31.12.2012
obhájený
24
IGA
garant
01.03.2012
31.12.2012
zamítnutý25 Výzkum nové metody skladování jablek
NAZV
řešitel
01.06.2009
31.12.2013
zamítnutý
26
 Výzkum vlivu 1-MCP na skladování jablek
NAZV
řešitel01.01.200931.12.2012

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodaný
přijatý
přijatý
připravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájenýneobhájený
obhájený
obhájenývyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený