Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Biologically active compounds in fresh apples and in the products from their integrated production.A. NěmcováNAZVdalší řešitel01/01/200912/31/2011
2 Condensed anthocyanins-analysis, (bio)transformations and potential of useJ. BalíkGAČRsupervisor12/31/200712/31/2007
3 Cultivars of apples with a higher content of biologically active substances and their use in the manufacture of functional foods.A. NěmcováNAZVdalší řešitel06/01/200912/31/2013
4 Development of sensory laboratory for teaching of study fields Quality of Plant Food Sources and Viticulture and EnologyJ. BalíkRPodpovědný řešitel01/15/2015
5 Extraction of lignans from wood and their use in food supplements with significant biological effectsJ. BalíkNAZVřešitel04/01/201212/31/2016
6 Grape juices from given sort of vine with health benefitJ. BalíkNAZVsupervisor06/01/200912/31/2013
7 Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardyJ. BalíkRPřešitel01/01/200608/31/2008
8 Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhůJ. BalíkIGAřešitel03/01/201012/31/2010
9 Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátůJ. BalíkIGAřešitel01/01/200612/31/2006
10 Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátůJ. BalíkIGAsupervisor01/01/200812/31/2008
11 Inovace laboratorních výuky v zahradnických studijních programechJ. BalíkFRVŠspoluřešitel01/01/200912/31/2009
12 Instrumentální zajištění inovací praktických cvičení ve studijních programech Zahradnictví a Zahradnické inženýrstvíJ. BalíkFRVŠřešitel01/01/200712/31/2007
13 Jednorázové poradenstvíJ. Balíkřešitel01/10/201311/30/2013
14 Jednorázové poradenstvíJ. Balíksupervisor11/30/201211/30/2012
15 Kondenzované anthokyaniny - analýza, příprava, (bio)transformace a možnosti využitíJ. BalíkGAČRřešitel01/01/201012/31/2012
16 Kondenzované antokyaniny - analýza (bio)transformace a možnosti využitíJ. BalíkGAČRsupervisor01/01/200912/31/2012
17 Management jakosti potravinových zdrojůJ. BalíkRPsupervisor01/01/200512/31/2005
18 Multimediální praktikum analýzy révových vínJ. BalíkFRVŠřešitel01/01/200612/31/2006
19 Návrh potravinářského využití plodů bezu černého a příprava podkladů pro podávání užitného vzoru (JIC-Innovation Voucheres)J. Balíkřešitel09/14/201004/30/2011
20 Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin.A. NěmcováNAZVdalší řešitel01/01/201012/31/2014
21 Olima Olomouc - prezentace ZFP. KaššákOthergarant10/12/200810/12/2008
22 One-time consultancy workJ. Balíkodpovědný řešitel01/05/201512/06/2015
23 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v LedniciP. KučeraOPřešitel01/01/201010/14/2013
24 Polyphenolic compounds of grapes, wines and their antimutagenic and antioxidative propertiesJ. BalíkGAČRřešitel01/01/200612/31/2008
25 Postdoc contracts at MENDELU technical and ekonomical researchJ. BalíkOPřešitel08/01/201206/30/2015
26 Rozšíření sortimentu podnoží jádrovin a odrůd hrušní o nové, perspektivní podnože a netradiční asijské odrůdy hrušní odvozené od Pyrus pyrifolia NAKAI. a Pyrus ussuriensis MAXIM.T. NečasNAZVspoluřešitel04/01/201212/31/2016
27 Rozvoj instrumentace analýzy jakosti a autentičnosti zahradnických produktůJ. BalíkFRVŠřešitel01/01/200612/31/2006
28 Rozvoj instrumentace ve studentských laboratoříchJ. BalíkFRVŠřešitel01/01/201212/31/2012
29 Rozvoj laboratoří studijních disciplin zaměřených na posklizňové technologie a kontrolu jakosti zahradnických produktůJ. BalíkFRVŠřešitel01/01/201012/31/2010
30 Rozvoj studijních disciplin pro hodnocení a řízení jakosti rostlinných a potravinových zdrojůJ. GoliášFRVŠspoluřešitel01/01/200812/31/2008
31 Rozvoj výuky posklizňových technologií řízení jakosti zahradnických produktůJ. BalíkRPřešitel01/01/200612/31/2006
32 Studies on correlation of anthocyanins, colour parameters and resveratrol in red wines.J. BalíkGAČRsupervisor01/01/200312/31/2005
33 Studies on the metabolic profile of apples and its dependence on growing and storage conditionsJ. BalíkGAČRsupervisor12/31/200712/31/2007
34 Studium experimentálních podmínek analýzy antioxidační kapacity v rostlinném materiáluJ. BalíkIGAřešitel01/01/200601/31/2006
35 Studium genomu zahradnických druhů rostlin a využití jejich genetického potenciálu ke zvýšení rezistance proti patogenům a zlepšení kvality produktůJ. BalíkVZřešitel01/01/200612/31/2006
36 Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladováníJ. GoliášGAČRřešitel01/01/200912/31/2011
37 Study of anhocyanins in Vitis vinifera red grapes and rosé winesJ. BalíkIGAřešitel01/01/200612/31/2006
38 Technologické řešení jablečného nealkoholického nápoje s podílem dužninyJ. Balíksupervisor04/25/201204/25/2012
39 Testování vybraných analytických parametrů dodaných odrůd jablekJ. Balíkřešitel10/24/201111/30/2011
40 Utilizing waste from processing grapes in the food industryJ. BalíkIGAsupervisor03/01/201602/28/2017
41 Vitivinicultural wastes valorisation for biologically active compoundsJ. BalíkOtherodpovědný řešitel04/01/201411/30/2016
42 Vplyv základných číriacích prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vínJ. BalíkIGAsupervisor05/01/200912/31/2009
43 Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatuT. NečasNAZVspoluřešitel01/01/201912/31/2023
44 Využití réví pro výzkum a vývoj pomocné látky pro ekologickou ochranu rostlinJ. BalíkTAČRsupervisor01/01/201712/31/2020
45 Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezuJ. Balíkřešitel05/01/201310/31/2013
46 Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu.J. BalíkSmluvní výzkumsupervisor04/05/201310/31/2013
47 Vývoj antioxidační kapacity červených vín v rozdílných podmínkách skladováníJ. BalíkIGAsupervisor12/31/200712/31/2007
48 Vývoj nového technologického postupu snižování siřičitanů ve víněJ. BalíkIGAgarant04/01/201103/03/2012
49 Vzorník barev vínaJ. BalíkOtherřešitel04/11/200804/11/2009

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected