Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3537
Univerzitný e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Výzkumník projektu III - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedúci ústavu - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
 
Externý učiteľ - Agronomická fakulta

     Výučba     Projekty     Publikácie     
     
Orgány
     
Konferencie     

Vybraná osoba bola alebo je členom nasledujúcich orgánov MENDELU.

Stav
Orgán
Odkedy
Dokedy
Úloha
18.12.2019
člen
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-ZAHR Zahradnictví – Ph.D.)01.07.2019
člen
Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně
01.10.2018
člen
Vedecká rada14.05.2018člen
Vedecká rada (Agronomická fakulta)
01.08.2016
člen
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-ZI Zahradnické inženýrství)
12.02.2016
člen
20.04.2011
člen
Programová komisia študijného programu (N-ZI Zahradnické inženýrství)
20.04.2011
člen
Kolégium dekana (Zahradnická fakulta)
09.03.2011
člen
Programová komisia študijného programu (B-Z Zahradnictví)
09.03.2011
člen
09.03.2011
člen
09.03.2011
člen
26.06.2006
člen
01.04.2005
člen
24.01.2005
člen
Komise rektora pro ediční a audiovizuální činnost
01.03.201401.02.2018člen
Vedecká rada24.03.2014
31.01.2018
člen
Komise rektora pro ediční a audiovizuální činnost01.03.201031.01.2014
člen
Komise děkana pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost (Zahradnická fakulta)
09.03.2008
15.06.2011člen
Kolégium dekana (Zahradnická fakulta)01.02.200809.03.2011
člen
Akademický senát
01.06.2008
01.02.2011
podpredseda
Akademický senát (Zahradnická fakulta)27.06.200601.02.2011podpredseda
Rada pre audiovizuálne programy
01.02.2006
28.02.2010
člen
Kolégium dekana (Zahradnická fakulta)
01.03.2004
01.02.2008člen
Edičná rada
01.04.2005
31.12.2007
člen

Legenda
aktívne členstvo
historické členstvo