Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of clarification on selected parameters of grape must
Written by (author): Ing. Kateřina Paulovicsová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Jaromír Veverka, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv čiření na vybrané parametry hroznových moštů.
Summary:Diplomová práce na téma „Vliv čiření na vybrané parametry hroznových moštů“ byla řešena v letech 2017/2018 na Ústavu posklizňových technologií zahradnických produktů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Diplomová práce se zabývá látkovým složením hroznového moštu, jeho koloidní stabilitou, zdroji zákalů a procesy čiření různými čiřidly. Praktická část srovnává použití různých čiřidel a jejich dávek na konkrétní mošt, a jejich vliv na vybrané organoleptické a fyzikálně-chemické vlastnosti. Z diplomové práce vyplynulo, že nejvhodnějším čiřidlem pro mošt odrůdy Veltlínské zelené je PVPP nebo kasein, s přídavkem kyseliny L-askorbové. U moštu odrůdy Frankovka byl nejpozitivněji hodnocen přídavek albuminu.
Key words:čiření, hroznový mošt, kyselina L-askorbová, čiřidla

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..