Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Pre-fermentative Procedures in Wine Technology.
Written by (author): Bc. Mgr. Martin Pitra
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Předfermentační postupy ve vinařské technologii.
Summary:Bakalářská práce byla vypracována v letech 2018 a 2019 na Ústavu posklizňové techno-logie zahradnických produktů Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Práce podává přehled předfermentačních postupů, které mohou být uplatněny v procesu výro-by bílého, rosé a červeného vína. Předfermentační postupy jsou rozděleny do jednotli-vých skupin podle barvy hroznů révy vinné a podle barvy vyráběného vína. Předfermen-tační postupy využívané nezávisle na barvě hroznů nebo vyráběného vína mají také svou skupinu. Byla získána data ze šesti studií, v jejichž rámci byla vyrobena bílá vína na zá-kladě macerace rmutu se snížením teploty a enzymatického ošetření rmutu. Zpracována a porovnána byla data vztahující se ke koncentracím identifikovaných terpenů a k jejich OAV hodnotám (Odor Activity Value). Na základě OAV hodnot vyhodnocovaných a kontrolních vín v daných studiích byly vypočteny jejich procentní rozdíly, které byly použity jako základ pro porovnání účinnosti aplikovaných předfermentačních postupů.
Key words:předfermentační postup, odkalení, fenolické sloučeny, lisování, hyperoxidace, oxid siřičitý, terpeny, OAV, macerace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..