Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Assortment and quality parameters of distillates made from grapes and other fruits
Written by (author): Bc. Martin Kulheim
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Sortiment a jakostní parametry destilátů z hroznů a jiného ovoce.
Summary:Bakalářská práce „Sortiment a jakostní parametry destilátů z hroznů a jiného ovoce“ byla zpracována na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v letech 2018 a 2019. Cílem této práce bylo charakterizovat různé druhy destilátů z hroznů a jiného ovoce, a to jak zahraniční, tak i ty domácí. Popisuje přípravu ovoce na kvas s využitím různých přípravků, podmínky fermentace, metody destilace a následné operace s destilátem po ní s ohledem na právní omezení, zákony a nařízení. Rovněž také definuje jakostní parametry těchto destilátů, postupy a zásady při jejich senzorickém hodnocení. V neposlední řadě přehledně zobrazuje sortiment destilátů a jiných lihovin od českých a slovenských producentů ve vybraných prodejnách maloobchodní sítě.
Key words:lihoviny, zákony, hodnocení, ovocný destilát, destilace, jakost, druhy destilátů

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..