Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Hazardous Substances in Fruit and Vegetables and Products from them.
Written by (author): Bc. Karolína Nováková
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Rizikové látkové složky ovoce a zeleniny a výrobků z nich.
Summary:Bakalářská práce na téma Rizikové látkové složky v ovoci a zelenině a ve výrobcích z nich byla vypracována v letech 2016 až 2018 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Rizikové látky jsou rozdělené na rizikové přírodní látky, které se v ovoci a zelenině vyskytují přirozeně, dále na kontaminanty, rezidua pesticidů a aditiva. Tyto části jsou dále rozděleny a vybrané látky jsou popsány se zaměřením na chemické faktory závadnosti. Přírodní rizikové látky jsou až na některé výjimky méně toxické než ty, co se do potravin dostanou zvenčí ať už lidskou činností nebo mikrobiálním napadením. Toxicita látek často souvisí s jejich chemickými vlastnosti jako je stabilita a rozpustnost ve vodě.
Key words:rizikové látky, ovoce, zelenina, kontaminanty, rezidua pesticidů, aditiva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..