Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Production and Evaluation of Fruit Wines.
Written by (author): Ing. Monika Hrubá
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Výroba a hodnocení ovocných vín.
Summary:Diplomová práce na téma " Výroba a hodnocení ovocných vín" byla vypracována v letech 2016/2017 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Práce pojednává o výrobě ovocných vín se zaměřením na látkové složení. V praktické části byly na základě analytických a senzorických analýz vyhodnoceny vzorky vín, laboratorně vyrobených se vzorky vín komerčních pocházející z vinařství a maloobchodní sítě. Získaná data byla statisticky srovnána a vhodně interpretována. Rybízová vína a višňová vína byla po senzorické stránce hodnocena výše než jablečná.Zároveň rybízová a višňová vína prokázala vyšší antioxidační kapacitu.
Key words:jablečné víno , antioxidační kapacita , rybízové víno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..