Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Meaning and content control of the yest assimilable nitrogen in grape must.
Written by (author): Ing. Michaela Ficová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Aleš Urbánek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Význam a řízení obsahu asimilovatelného dusíku v hroznových moštech.
Summary:Diplomová práce na téma Význam a řízení obsahu asimilovatelného dusíku v hroznových moštech byla vypracována na Ústavu posklizňové technologie a zahradnických produktů na Zahradnické fakultě v Lednici Mendelovy univerzity v letech 2016/2017. Práce je zaměřena na význam asimilovatelného dusíku v hroznových moštech s ohledem na odrůdu a stanoviště. V praktické části bylo formaldehydovou titrací měřeno množství asimilovatelného dusíku v moštech v pěti bílých odrůdách révy vinné ze dvou vinařských podoblastí. Dále bylo navýšeno množství asimilovatelného dusíku hydrogenfosforečnanem diamonným, síranem amonným a čtyřmi komerčními živnými solemi.
Key words:živné soli, kvasinkami asimolovatelný dusík, formaldehydová titrace, hroznový mošt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..