Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The possibilities of vinification of grapes of the variety Frankovka for VOC Blue Mountains
Written by (author): Ing. Petr Hloušek
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Jaromír Veverka, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Možnosti vinifikace hroznů odrůdy Frankovka pro VOC Modré Hory.
Summary:V diplomové práci s názvem Možnosti vinifikace hroznů odrůdy Frankovka pro VOC Modré Hory bylo primárním cílem zhodnotit prostřednictvím experimentu s kvašením v automatickém vinifikátoru, otevřené a uzavřené nádobě, jaký vliv mají autochtonní kvasinky vůči komerčním. Dále pak zjistit zráním vín v dřevěném sudu a neprodyšné nádobě, zda vyhovuje více zrání se zvýšeným nebo minimálním množstvím kyslíku. Výstupem z této práce poté byla senzorická analýza vína kvantifikována do 100 bodové tabulky podle OIV a také aromatický profil a profil struktury a mohutnosti vín, které byly následně zpracovány do grafů. Experimentální vzorky byly podrobeny analýze jednotlivých parametrů - antokyany, celkové polyfenoly, antioxidační kapacita a barevné parametry.
Key words:VOC Modré Hory, zrání, červené víno, kvašení, vinifikace, odrůda Frankovka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..