Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Quality Requirements for Refrigerated and Frozen Fruit and Vegetables
Written by (author): Bc. Andrea Skotáková
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Jakostní požadavky na chlazené a mražené výrobky z ovoce a zeleniny.
Summary:Práce s názvem Jakostní požadavky na chlazené a zmrazované výrobky z ovoce a zeleniny byla zpracována na Zahradnické fakultě v Lednici Mendelovy univerzity v Brně na ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů v letech 2015-2017. Cílem práce bylo zhodnotit význam konzervace ovoce a zeleniny sníženou teplotou, následně zpracovat přehled o jakostních požadavcích na kvalitu zmrazovaných a chlazených výrobků z ovoce a zeleniny a poté porovnat sortiment těchto výrobků ve vybraných částech třech maloobchodních sítí. První část práce se zabývá látkovým složením neúdržných potravin a procesem konzervace sníženou teplotou. Druhá část informuje o jakostních požadavcích a požadavcích bezpečnosti kvality potravin. Dále je zde kladen důraz na srovnání zmrazovaných výrobků jednotlivých značek a průměrných cen na kilogram ve vybraných prodejnách.
Key words:ovoce, zelenina, chlazené, zmrazované

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..