Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparison of management systems of food safety
Written by (author): Ing. David Áč
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Stanislav Králík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Srovnání systémů řízení zdravotní nezávadnosti potravin.
Summary:Diplomová práce na téma Srovnání systémů řízení zdravotní nezávadnosti potravin byla vypracována v letech 2015-2016 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Hlavním cílem práce bylo pojednat o rizikových faktorech zdravotní nezávadnosti potravin. Dále popsat aktuální přístupy řízení zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu. V práci jsou srovnány aktuálních systémů zabezpečujících řízení zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu jako HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, FSSC 22000, GLOBALG.A.P., TESCO STANDARD.
Key words:Standardy, Bezpečnost potravin, HACCP, BRC, GLOBALG.A.P., TESCO STANDARD, IFS, ISO 22000, FSSC 22000

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..