Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparison of finig ability selected fining agents
Written by (author): Ing. et Ing. Valéria Marko
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Aleš Urbánek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Srovnání čiřicí schopnosti vybraných čiřidel.
Summary:Diplomová práce byla vypracována na Mendelově univerzitě v Brně, Zahradnické fakultě v Lednici, Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů v letech 2014 - 2016. Cílem bylo u vybraných čiřidel před a po jejich aplikaci do vína sledovat a popsat jejich vliv na změny v bílkovinné stabilitě a v obsahu některých důležitých lítek ve víně jako jsou polyfenoly a antokyaniny. Dále senzoricky zhodnotit čirost a změny barevnosti vína před a po čiření. Při čiření dochází i k odstranění látek, které jsou ve víně žádoucí. Při analýze veškerých polyfenolů a antokyaninů po čiření vzorků bílých, červených a růžových vín, byly zaznamenány statisticky významné ztráty těchto látek v rozsahu 13 - 33 % z původních hodnot. Po srovnání čiřicí schopnosti vybraných čiřidel můžeme pro bílé vína doporučit bentonit Majorbenton B a směsné čiřidlo Vinosil Plus, pro červená vína albumin ALbuvin a pro růžová vína albumin Albuvin.
Key words:čiřidla, intenzita barvy, čiření, odstín, termolabilní bílkoviny, polyfenoly, antokyaniny, senzorické hodnocení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..