Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 3537
Univerzitný e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedúci ústavu - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
 
Externý učiteľ - Agronomická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Postupy senzorického hodnocení výrobků z ovoce a zeleniny.
Autor: Ing. Blanka Hradílková
Pracovisko: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedúci práce: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Oponent:Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Postupy senzorického hodnocení výrobků z ovoce a zeleniny.
Abstrakt:Diplomová práce byla vypracována v letech 2015/2016 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů, na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Práce pojednává o rozdělení a principech jednotlivých metod senzorické analýzy potraviny. V praktické části byly navrhnuty postupy senzorického zkoušení vybraných výrobků z ovoce a zeleniny a jejich způsob vyhodnocování. Postupy senzorického zkoušení byly navrhnuty pro: ovocný džem, ovocný kompot, ovocnou šťávu, kysané zelí, sterilované okurky ve sladkokyselém nálevu a kečup. Následně pro všechny výrobky byly tyto postupy senzorického zkoušení použity v praxi a získaná data byla vhodně interpretována.
Kľúčové slová:metody senzorické analýzy, kategorové ordinální bodové stupnice, ovocný džem, ovocný kompot, ovocná šťáva, sterilované okurky, kečup, kysané zelí

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..