Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Sensory analysis procedures of fruit and vegetable products
Written by (author): Ing. Blanka Hradílková
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Postupy senzorického hodnocení výrobků z ovoce a zeleniny.
Summary:Diplomová práce byla vypracována v letech 2015/2016 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů, na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Práce pojednává o rozdělení a principech jednotlivých metod senzorické analýzy potraviny. V praktické části byly navrhnuty postupy senzorického zkoušení vybraných výrobků z ovoce a zeleniny a jejich způsob vyhodnocování. Postupy senzorického zkoušení byly navrhnuty pro: ovocný džem, ovocný kompot, ovocnou šťávu, kysané zelí, sterilované okurky ve sladkokyselém nálevu a kečup. Následně pro všechny výrobky byly tyto postupy senzorického zkoušení použity v praxi a získaná data byla vhodně interpretována.
Key words:metody senzorické analýzy, kategorové ordinální bodové stupnice, ovocný džem, ovocný kompot, ovocná šťáva, sterilované okurky, kečup, kysané zelí

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..