Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Offer of sweet and sour cherries products in retail chain
Written by (author): Bc. Adéla Samiecová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Nabídka výrobků z třešní a višní v maloobchodní síti.
Summary:Bakalářská práce s názvem Nabídka výrobků z třešní a višní v maloobchodní síti byla vypracována na Mendelově Univerzitě v Brně, Zahradnické fakultě v Lednici, Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů v průběhu let 2016-2017. Práce obsahuje technologické principy výrobků z třešní a višní. Dále se zaměřuje na jakostní požadavky jednotlivých produktů vyrobených z třešní a višní a porovná sortiment těchto výrobků ve vybrané části maloobchodní síti. V nabízeném sortimentu produktů jednoznačně převládají višňové výrobky nad třešňovými, a to proto, že třešně jsou konzumovány zejména v čerstvém stavu, zatímco u višní putuje drtivá většina plodů ke zpracování. Nejfrekventovanějším dostupným produktem v maloobchodech se prokázal višňový džem a višňový sirup.
Key words:třešně, višně, zpracované ovoce, džemy, kompoty, sirupy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..