Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Occurrence and signifikace of phenolic compounds in foodstuff
Written by (author): Ing. Kristýna Hvězdová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Výskyt a význam fenolových sloučenin v potravinách.
Summary:Bakalářskou práci jsem vypracovala v letech 2015/2016 na Mendelově univerzitě v Brně na Zahradnické fakultě na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů. Práce obsahuje rozdělení a definování fenolových sloučenin v potravinách a charakteristiku vzniklých chemických reakcí fenolových sloučenin v potravinách. Ve vlastním komentáři je popsáno kvalitativní i kvantitativní zastoupení fenolových sloučenin ve vybraných potravinách, a to resveratrolu ve víně a anthokyanů v rostlinných produktech, a také zhodnocení významu a vlivu fenolových sloučenin na lidské zdraví.
Key words:anthokyany, potraviny, lidské zdraví, fenolové sloučeniny, resveratrol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..