Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Sensory differences of wine varieties
Written by (author): Ing. Michaela Ficová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Jan Stávek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Senzorické odlišnosti odrůdových vín.
Summary:Bakalářská práce na téma Senzorické odlišnosti odrůdových vín byla vypracována v letech 2014/2015 na Ústavu posklizňové technologie a zahradnických produktů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Cílem bakalářské práce bylo popsat organoleptické vlastnosti vín a látky, které je způsobují. Blíže byly popsány vybrané odrůdy, a to Ryzlink rýnský, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Rulandské modré a Caber-net Sauvignon. Dále byla vyhodnocena organoleptická data těchto vín popisující celkové bodové hodnocení, profil struktury a mohutnosti vín a aromatický profil vín.
Key words:vůně, chuť, Hodnocení vín, senzorické vlastnosti, odrůdy révy vinné, aroma

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..