Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Technology and parameters of fruits wines
Written by (author): Ing. Monika Hrubá
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Technologie a jakostní parametry ovocných vín.
Summary:Bakalářská práce na téma Technologie a jakostní parametry ovocných vín, byla vypracována na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v letech 2014 - 2015. Hlavním cílem práce, bylo zaměřit se na sortiment ovocných vín v maloobchodní síti a popsat požadavky na kvalitu ovocných vín. Práce pojednává o technologii výroby ovocných vín, jakostních požadavcích a obsahuje přehled nabízených produktů ovocných vín ve vybraných maloobchodech. Dále práce obsahuje nejčastěji používané ovocné druhy, které se používají pro výrobu ovocných vín a přehled produktů ovocných vín v maloobchodech Tesco a Albert a ve vinařství Chateau Lednice, Pereg a Pankovo.
Key words:Technologie výroby, ovocná vína, právní požadavky, jakostní požadavky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..