Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Importance of Technical Standards for Sensory Analysis
Written by (author): Ing. Blanka Hradílková
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Význam technických norem pro senzorické hodnocení.
Summary:Bakalářská práce na téma Význam technických norem pro senzorické hodnocení byla vypracována v letech 2013/2014, na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů, na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Hlavním cílem bakalářské práce bylo sestavit seznam technických norem významných pro senzorické hodnocení, rozdělit je podle jejich zaměření a popsat jejich cíle. Srovnat a charakterizovat vybrané normované metody senzorické analýzy. V textu je dále uvedeno, jak je možné využit senzorické zkoušky k vyhodnocení národních a mezinárodních soutěží některých potravinových komodit jako víno, pivo, maso, chléb a džem. Tyto soutěže podporují rozvoj kvalitních potravinářských firem a jejich výrobků a konkurence schopnost těchto podniků.
Key words:rozdílové metody, technická norma, senzorická analýza, soutěže

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..