Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Fining agents in wine technology
Written by (author): Ing. et Ing. Valéria Marko
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Jaromír Veverka, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Čiřidla ve vinařské technologii.
Summary:Bakalářská práce byla vypracována na Mendelově univerzitě v Brně, Zahradnické fakultě v Lednici, Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů v letech 2013-2014. Práce hodnotí současný pohled na proces čiření ve vinařské technologii a způsoby použití čiřicích prostředků v moštu a víně. Dále práce popisuje povolená čiřidla podle právních předpisů v ČR a Evropské unii. Součástí práce je zhodnocení nabídky čiřidel na tuzemském trhu včetně jejich aplikace. Pro objektivní zhodnocení použití čiřicích preparátů a jejich nabídky, byl proveden průzkum mezi vinaři. Z výsledků průzkumu je možné zhodnotit, která čiřidla jsou nejvíce používaná pro ošetření vína a moštu. Výsledky reálně potvrzují, že čiření má svoje místo v technologickém procesu výroby vína.
Key words:právní předpisy, nabídka čiřidel, čiření, čiřidla, koloidy, bílkovinový zákal

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..