Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparison of antioxidant activity in soft drinks
Written by (author): Ing. Veronika Bednaříková
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Srovnání antioxidační aktivity u nealkoholických nápojů.
Summary:Diplomová práce byla vypracována v letech 2012 -- 2013 na Mendelově univerzitě v Brně, Zahradnické fakultě v Lednici, Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů. Pojednává o nealkoholických nápojích, popisuje látky s antioxidační aktivitou, dále se zabývá jakostními parametry vybraných nealkoholickckých nápojů a celkovou antioxidační aktivitou nealkoholických nápojů metodami FRAP a DPPH. Práce zahrnuje vlastní přípravu několika variant nealkoholických nápojů z jablek odrůd Golden Delicious a Idared.
Key words:nealkoholické nápoje, antioxidanty, volné radikály, antioxidační aktivita, kyselina L-askorbová

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..