Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of the quality of products from strawberries
Written by (author): Ing. Zuzana Seďová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Doubravka Rožnovská, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hodnocení kvality u produktů z jahod.
Summary:Diplomová práce byla zaměřena na technologii výroby, jakostní parametry jahodových nápojů a kompotů s ohledem na potravinové právo. Praktická část se zabývá vlastní přípravou a hodnocením experimentálních vzorků z jahod a následným porovnáváním s vybranými výrobky z maloobchodní sítě. Diplomová práce byla vypracována na Ústavu posklizňových technologií, Zahradnické fakulty v Lednici na Mendelově univerzitě v Brně v letech 2011 - 2013. U jahodových nápojů z maloobchodní sítě byla naměřena hodnota kyseliny L-askorbové významně vyšší, v průměru 132 mg.l-1. U laboratorně vyrobených vzorků bez přídavku kyseliny askorbové byla naměřena průměrná hodnota 47 mg.l-1 a vzorků s přídavkem kyseliny askorbové byl obsah 84 mg.l-1 kyseliny L-askorbové. Antioxidační aktivita u nápojů z maloobchodu stanovená metodou DPPH byla naměřena průměrná hodnota 3,3 mmol.l-1. U laboratorně vyrobených vzorků bez přídavku kyseliny askorbové byla naměřena průměrná hodnota 2,4 mmol.l-1 a u vzorků s přídavkem kyseliny askorbové byl obsah 3,1 mmol.l-1 antioxidační aktivity.
Key words:kompoty, nápoje, kyselina askorbová, kvalita, antioxidační aktivita, jahody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..