Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of fining agents on the color of red and rosé wines.
Written by (author): Ing. Klára Dulovcová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Aleš Urbánek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv čiřidel na barevné vlastnosti červených a růžových vín.
Summary:Diplomová práce se zabývá vlivem čiřicích látek na barvu červených a růžových vín. Literární část pojednává o složení vín, jejich koloidní stabilitě a metodách čiření. V rámci experimentální části práce bylo přidáváno do mladých samovolně čirých červených a rosé vín odrůdy Zweigeltrebe a Frankovka různé množství čiřicích prostředků. Ve všech vzorcích červených i rosé vín byly stanoveny hodnoty obsahu celkových antokyanů, polyfenolů, intenzita a odstín barvy a barevné parametry v systému CIE Lab. Výsledky byly vyhodnoceny ve statistickém programu STATISTICA 8 pomocí vícefaktorové analýzy ANOVA. Diplomová práce byla vypracována na Mendelově univerzitě v Brně, Zahradnické fakultě v Lednici, Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů v letech 2010-2012.
Key words:čiřidla, antokyany, polyfenoly, barevné parametry, čiření, látkové složení vín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..