Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Qualitative parameters of nonalcoholic and low-alcoholic beverages
Written by (author): Ing. Lucie Slaninová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Běla Svitáčková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Jakostní parametry nealkoholických a nízkoalkoholických nápojů.
Summary:Bakalářská práce na téma Jakostní parametry nealkoholických a nízkoalkoholických nápojů byla vypracována v letech 2012-2013 na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Hlavním cílem práce bylo rozčlenit sortiment nealkoholických a nízkoalkoholických nápojů dle platného potravinového práva. Práce pojednává o technologických postupech se zaměřením na jakostní požadavky výrobků. V textu je dále uvedeno zastoupení a vyhodnocení nízkoalkoholických výrobků na trhu v daných maloobchodních řetězcích a také zhodnocení vybraných energetických nápojů.
Key words:nealkoholické nápoje, nízkoalkoholické nápoje, potravinové právo, technologické postupy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..