Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Determination of antioxidant activity of less known fruit species.
Written by (author): Ing. Jakub Zatloukal
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:RNDr. Stanislav Standara
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Stanovení antioxidační aktivity u méně známých ovocných druhů
Summary:Diplomová práce byla zpracována v letech 2009 -- 2011 na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů. Práce byla zaměřena na význam a výskyt látek s antioxidační aktivitou rostlinného původu a na metody jejich stanovení. Důraz je kladen na méně známé ovocné druhy. Práce obsahuje vyhodnocení antioxidační aktivity a celkový obsah polyfenolů ve vybraných odrůdách rakytníku řešetlákového, dřínu obecného, zimolezu kamčatského a jeřábu obecného.
Key words:antioxidanty, antioxidační aktivita, rakytník řešetlákoví, jeřáb obecný, zimolez kamčatský, dřín obecný

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..