Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Výzkumník projektu III - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:comparison of color capacity in red wines
Written by (author): Ing. Tomáš Rotter
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Aleš Urbánek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Srovnání barevné kapacity červených vín.
Summary:Diplomová práce obsahuje poznatky o významu a vlastnostech anthokyanů u červených vín. Praktická část je zaměřena na sledování obsahu barevných parametrů u jednotlivých odrůd a ročníků červeného vína. Sledovanými barevnými parametry byl celkový obsah anthokyanů, polyfenolů, barevné intenzity, barevného odstínu, barevných parametrů CIELAB. Pro pokus byly vybrány odrůdy révy vinné zapsané v Státní odrůdové knize k roku 2011. Jednalo se o odrůdy Agni, Alibernet, André, Ariana, Cabernet Moravia, Cabernet Sauvignon, Cerason, Domina, Dornfelder, Frankovka, Fratava, Laurot, Kofranka, Merlot, Nativa, Modrý Portugal, Neronet, Rubinet, Rulandské modré, Sevar, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe. Tyto odrůdy byly hodnoceny v ročnících 2009 a 2010 jako vína mladá a ročníky 1996, 2004 a 2006 jako starší. Naměřené hodnoty byly následně porovnány a statisticky vyhodnoceny.
Key words:anthokyany, odrůdy révy vinné, červené víno, barevná kapacita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..