Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Principles of sensory evaluation of food
Written by (author): Ing. Jana Kulichová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:prof. RNDr. Michael Pöschl, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Principy smyslového zkoumání potravin.
Summary:Bakalářská práce byla vypracována na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v letech 2010/2012. Práce je zaměřena na fyziologický a anatomický popis nástrojů smyslového zkoumání, a na faktory, které mohou smyslové vnímání ovlivnit. V práci jsou uvedeny popisy jednotlivých smyslových orgánů a jejich součástí, jejich funkce, možná onemocnění, přenos a zpracování informací ze smyslového orgánu centrální nervovou soustavou. Podstatná část práce se věnuje psychickým, fyziologickým a sociálním faktorům, které mohou ovlivnit výsledky senzorické analýzy. Dále je uveden praktický pokus zaměřený na zkoumání vlivu barevnosti nápojů na vnímání intenzity kyselé chuti.
Key words:Senzorická analýza, zrak, chuť, čich, sluch, smysl taktilní, chyby vnímání

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..