Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Identification number: 3537
University e-mail: josef.balik [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Researcher - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Head of department - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Methods for evaluation of acidity and acids in wine
Written by (author): Ing. Michaela Chvílová
Department: Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Thesis supervisor: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Opponent:Ing. Jaromír Veverka, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Metody hodnocení kyselosti a kyselin ve víně.
Summary:Diplomová práce byla napsána v Lednici na Ústavu posklizňové technologie Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v roce 2010. V práci jsou popsány organické kyseliny, které se nacházejí v hroznech, moštech a ve víně. Součástí literární oblasti byl také popis změny obsahu jednotlivých kyselin v průběhu vinifikace a zpracování hroznů. V experimentálních vzorcích bílých a červených vín byly stanoveny těkavé kyseliny, titrační kyseliny s CO2 a bez CO2, vinný kámen a pH vybranými laboratorními metodami a provedlo se stanovení organických kyselin kapalinovou chromatografií. Sledování bylo provedeno u 14 odrůd červených a bílých vín, zastoupených ročníky 2004-2009.
Key words:kyseliny ve víně, víno, kyselost vína, metody stanovení kyselosti a kyselin ve víně

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Josef Balík, Ph.D..